Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Rinnakkaiset puitesopimukset tapahtumien järjestämisestä, viestintäkampanjoista ...
Hankintaviranomainen:
European Health and Digital Executive Agency (HaDEA)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
30/05/2017
Tarjousten vastaanoton määräaika:
15/09/2017
Tila:
Suljettu
Tiedot
Chafea/2017/AGRI/06
Rinnakkaiset puitesopimukset tapahtumien järjestämisestä, viestintäkampanjoista ja markkinatietoudesta kolmansissa maissa ja EU:ssa
Tarjouspyyntö koskee tapahtumien järjestämistä, viestintäkampanjoita ja markkinatietoutta kolmansissa maissa ja EU:ssa. Sopimusten pääasiallisena tarkoituksena on palvelujen tarjoaminen EU:n maataloustuotteita koskevien tiedotus- ja menekinedistämistoimien yhteydessä. Kyseisten toimien toteuttamista hallinnoi kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston (Chafea) maataloustuotteiden menekinedistämisestä vastaava yksikkö. Puitesopimukset ovat kuitenkin myös maatalouden ja maaseudun kehittämisen PO:n sekä muiden Chafean yksiköiden kiinnostuksen kohteena. Näin ollen tämän sopimuksen toissijaisena tarkoituksena on menekinedistämis- ja viestintäpalvelujen toimittaminen yhteisen maatalouspolitiikan, kansanterveyden, kuluttajapolitiikan ja elintarviketurvallisuuden alalla.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Välitavoitteet
30/05/2017 00:00
15/09/2017 23:59
26/09/2017 10:00
Erät
Erän numero Otsikko Kuvaus
Erä 1
Tapahtumien ja EU:n paviljonkien/näyttelyosastojen järjestäminen kolmansissa maissa
Tämän erän tarkoituksena on palvelujen toimittaminen tapahtumien ja EU:n paviljonkien/näyttelyosastojen järjestämistä varten kolmansissa maissa. Tämän erän yhteydessä toteutettavat pääasialliset toimet ovat seuraavat: korkean tason kaupalliset valtuuskunnat; seminaarit, työpajat ja muut tapahtumat; EU:n paviljongit/näyttelyosastot messuilla kolmansissa maissa. Katso yksityiskohtaiset tiedot tarjouseritelmistä.
Erä 2
Tapahtumien ja paviljonkien/näyttelyosastojen järjestäminen EU:ssa
Tämän erän tarkoituksena on palvelujen toimittaminen tapahtumien ja paviljonkien/näyttelyosastojen järjestämistä varten EU:ssa. Tämän erän yhteydessä toteutettavat pääasialliset toimet ovat seuraavat: seminaarit, työpajat ja muut tapahtumat; opintokäynnit EU:n jäsenvaltioissa; paviljongit/näyttelyosastot messuilla EU:ssa. Katso yksityiskohtaiset tiedot tarjouseritelmistä.
Erä 3
Markkinatietous kolmansissa maissa
Tämän erän tarkoituksena on kolmansien maiden maatalouselintarvikemarkkinoita koskevien tietojen toimittaminen EU:n pk-yrityksille ja muille alan sidosryhmille. Tiedot kerätään enimmäkseen raportteihin. Sopimusosapuolten on esitettävä markkinaraportit (kokonaan tai tiivistelmä) Euroopan komission (European Commission – EC) edustajille järjestettyjen kokousten/tapahtumien aikana tai verkkoseminaarien kautta. Sopimusosapuolia voidaan pyytää esittämään keskeiset tiedot tai aineistot graafisena visuaalisena esityksenä (esim. infografiikka, maakohtaiset tiedotteet, tarkastusluettelot tai muut). Katso yksityiskohtaiset tiedot tarjouseritelmistä.
Erä 4
Tiedotukseen, viestintään ja markkinointiin liittyvät kampanjat tai toimet
Tämän erän yhteydessä sopimusosapuoli toimittaa palvelut tiedotus-, viestintä- tai markkinointikampanjoiden tai kampanjan osien järjestämistä varten. Katso yksityiskohtaiset tiedot tarjouseritelmistä.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2017/S 102-203727
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
30/05/2017 00:00