Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Tuki kansallisia ruokavaliotutkimuksia varten EU:n laajuisen ruoankäyttöä koskev...
Hankintaviranomainen:
European Food Safety Authority (EFSA)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
11/07/2017
Tarjousten vastaanoton määräaika:
13/10/2017
Tila:
Suljettu
Tiedot
OC/EFSA/DATA/2017/02.
Tuki kansallisia ruokavaliotutkimuksia varten EU:n laajuisen ruoankäyttöä koskevan tiedonkeruujärjestelmän (EU menu) menetelmien mukaisesti (seitsemäs tuki) – lapsia koskeva tutkimus (kohteena lapset 3 kuukauden ikäisistä 9...
Tämän hankintamenettelyn tavoitteena on suorien palvelusopimusten tekeminen EU:n jäsenvaltioiden sellaisten järjestöjen kanssa sekä sellaisten Albanian, Bosnia ja Hertsegovinan, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian, Islannin, Liechtensteinin, Montenegron, Norjan, Serbian ja Sveitsin järjestöjen kanssa, jotka hallitus on valtuuttanut suorittamaan ruokavaliotutkimuksen kansallisella tasolla vuosien 2017–2022 tai vuosien 2018–2023 välisen ajanjakson aikana. Edellytyksenä on myös, että kansallista ruokavaliotutkimusta ei ole rahoitettu osana EU:n laajuisen ruoankäyttöä koskevan tiedonkeruujärjestelmän (EU menu) prosessia tai sitä ei ole tehty kyseisessä maassa suunnitellulle kohderyhmälle 5:n viime vuoden aikana (referenssipäivä on kenttätöiden aloituspäivä). Tehtävien sopimusten yhteydessä sopimusosapuolten on joko mukautettava tai kehitettävä menetelmät, joita käytetään näissä tutkimuksissa, EU menu -järjestelmän menetelmiä koskevien EFSAn ohjeiden mukaisesti. Sopimusten yhteydessä kerättyjen ruokavaliota koskevien tietojen on oltava saatavilla EFSAn tieteellisiä toimia varten ilman käyttörajoituksia.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Julkinen hankintasopimus
Kokonaistaloudellisesti edullisin
Osallistumisehdot
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Välitavoitteet
11/07/2017 00:00
13/10/2017 14:30
17/10/2017 14:30
Erät Tarjouspyynnössä ei ole eriä.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2017/S 130-265062
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
11/07/2017 00:00