Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
EU:n sisäistä liikkuvuutta koskeva asiantuntijoiden verkosto – työntekijöiden va...
Hankintaviranomainen:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
16/08/2017
Tarjousten vastaanoton määräaika:
15/09/2017
Tila:
Suljettu
Tiedot
VT/2017/012.
EU:n sisäistä liikkuvuutta koskeva asiantuntijoiden verkosto – työntekijöiden vapaa liikkuvuus ja sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen
Työntekijöiden vapaa liikkuvuus on perusoikeus, joka myönnetään unionin kansalaisille Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 45 artiklassa. Lisäksi työntekijöiden vapaan liikkuvuuden vuoksi kansalliset sosiaaliturvajärjestelmät sovitetaan yhteen Euroopan säädösten avulla SEUT:n 48 artiklan mukaisesti. EU:n sosiaaliturvan yhteensovittamisen tarkoituksena on varmistaa, etteivät EU:n sisällä muuttavat henkilöt menetä sosiaaliturvaoikeuksiaan. Tavoite voidaan saavuttaa ainoastaan, jos yhteensovittamista koskevat EU:n säännökset ovat asiaankuuluvia yhteensovittamiensa kansallisten sosiaaliturvalainsäädäntöjen taloudellisten ja sosiaalisten kehityskulkujen osalta ja yhdenmukaisia niiden kanssa. Katso lisätiedot hankinta-asiakirjoista.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Välitavoitteet
16/08/2017 00:00
15/09/2017 17:00
28/09/2017 10:00
Erät
Erän numero Otsikko Kuvaus
Erä 1
Oikeusalan asiantuntemuksen toimittaminen työntekijöiden vapaan liikkuvuuden ja sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisen alalla ja kyseistä alaa koskevan tiedon levittäminen
Katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.
Erä 2
EU:n tason tietojen ja kansallisten tietojen koostaminen ja analysointi
Katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2017/S 163-335373
Oikaisu
26/08/2017 00:00
2017/S 155-321208
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
16/08/2017 00:00