Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Ydinmateriaalin analyysiin käytettävän pyyhkäisyelektronimikroskoopin toimitus
Hankintaviranomainen:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
19/08/2017
Tarjousten vastaanoton määräaika:
22/09/2017
Tila:
Suljettu
Tiedot
JRC/KRU/2017/G.III.8/0079/OC.
Ydinmateriaalin analyysiin käytettävän pyyhkäisyelektronimikroskoopin toimitus
Yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC) Karlsruhen-toimipaikassa aiotaan hankkia pyyhkäisyelektronimikroskooppi ydinpolttoaineiden ja -materiaalien turvallisuutta koskevien nykyisten tutkimusten tukemiseksi. Jotta voidaan tehokkaasti karakterisoida erittäin heterogeenisiä materiaaleja kuten säteilytettyä ydinpolttoainetta kemiallisten, mekaanisten ja fysikaalisten ominaisuuksien sekä lämpöominaisuuksien osalta, on tarpeen karakterisoida erityisiä säteilytyksen aikana muodostuneita faaseja ja/tai alueita. Tässä esitetyllä pyyhkäisyelektronimikroskooppia (SEM) koskevalla suunnitelmalla edistetään merkittävästi kiinnostavien faasien tai alueiden erottelua suoraa karakterisointia varten. Näin parannetaan useiden sellaisten yhdisteiden turvallisuutta koskevaa arviointia, joita käytetään tai ehdotetaan käytettäväksi ydinpolttoaineen tai -materiaalin käyttötarkoituksessa. Pääasialliset tutkittavat materiaalit ovat säteilytetyt polttoaineet nykyisiä (uraanidioksidi (UO2), sekaoksidipolttoaine (mixed oxide fuel – MOX)) ja tulevia ydinreaktoreja varten, erilaiset matriisit korkea-aktiivisen jätteen käsittelyä ja rakenteellisia ydinmateriaaleja varten. Kuvantaminen sekä materiaalien mikrorakenteen ja koostumuksen analyysi toteutetaan pyyhkäisyelektronimikroskooppia käyttämällä.
Tavarantoimitukset
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Hinta
Välitavoitteet
19/08/2017 00:00
22/09/2017 23:59
26/09/2017 10:00
Erät Tarjouspyynnössä ei ole eriä.
Ilmoitukset
Viite Notice type Julkaisupäivämäärä
2017/S 158-326573 Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta 19/08/2017 00:00