Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Kiinteistöneuvonta ja tekninen tuki
Hankintaviranomainen:
European Securities and Markets Authority (ESMA)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
29/07/2017
Tarjousten vastaanoton määräaika:
30/08/2017
Tila:
Suljettu
Tiedot
PROC/2017/08.
Kiinteistöneuvonta ja tekninen tuki
Tämän tarjouspyynnön kohteena on sellaisen kiinteistöneuvontaa harjoittavan yrityksen valinta, joka auttaa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaista (ESMA) tulevina kuukausina ESMAn uusia toimitiloja koskevassa etsinnässä. Uudet toimitilat vuokrataan. Kyseiset kiinteistöneuvontapalvelut koostuvat pääasiassa seuraavista: — nykyistä tilannetta koskeva analyysi ja tarpeiden arviointi, — markkinatutkimus ja vaihtoehtoisten mahdollisuuksien arvioinnit ESMAn tukemiseksi markkinoiden kartoittamisessa, — strateginen raportti ja kustannus-hyötyanalyysi, suositukset, valitseminen ja vertailu parhaiden Pariisin markkinoilla saatavilla olevien tarjousten osalta, — kaupallinen, rahoituksellinen ja oikeudellinen tuki neuvotteluissa.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Kokonaistaloudellisesti edullisin
Välitavoitteet
29/07/2017 00:00
30/08/2017 23:59
07/09/2017 10:00
Erät Tarjouspyynnössä ei ole eriä.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2017/S 144-296308
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
29/07/2017 00:00