Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Tuki EU:n puutavara-asetuksen täytäntöönpanoa varten.
Hankintaviranomainen:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
05/06/2013
Tarjousten vastaanoton määräaika:
24/07/2013
Tila:
Suljettu
Tämän tarjouspyynnön asiakirjojen lataamisen määräaika on umpeutunut. Asiakirjoja ei voi ladata Tämän tarjouspyynnön asiakirjojen lataamisen määräaika on umpeutunut. Asiakirjoja ei voi ladata
Tiedot
ENV.E.2/SER/2013/0027.
Tuki EU:n puutavara-asetuksen täytäntöönpanoa varten.
Laittoman puunkorjuun ja puukaupan torjuntaa koskeva Euroopan unionin politiikka määriteltiin vuonna 2003 metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa (FLEGT) koskevassa toimintasuunnitelmassa. Siinä ehdotettiin toimenpidekokonaisuutta ongelman käsittelyä koskevien kansainvälisten pyrkimysten tukemiseksi. Toimintasuunnitelman täytäntöönpanon yhteydessä EU on neuvotellut puutavaraa tuottavien maiden kanssa (kumppanimaat) vapaaehtoisia kumppanuussopimuksia, joissa velvoitetaan osapuolet laillisesti ja sitovasti toimeenpanemaan lupajärjestelmä ja sääntelemään sopimuksissa määritettyjen puutavaran ja puutuotteiden kauppaa.Ongelman suuren laajuuden ja kiireellisyyden vuoksi oli välttämätöntä täydentää ja vahvistaa FLEGT-toimintasuunnitelmaa lisätoimenpiteillä. Sen vuoksi 2.12.2010 hyväksyttiin ja saatettiin voimaan puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuuksien vahvistamisesta 20.10.2010 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 995/2010 (EU:n puutavara-asetus):http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htmAsetuksen soveltamisalaan kuuluu laaja valikoima puutuotteita, jotka on luetteloitu asetuksen liitteessä EU:n tullinimikkeistön koodien perusteella. Asetusta alettiin soveltaa 3.3.2013 alkaen, jotta EU:n toimijoilla, puutavaran tuottajilla ja jäsenvaltioilla sekä kauppakumppaneilla olisi riittävästi aikaa valmistautua. Kesäkuuhun 2012 mennessä komissio hyväksyi seuraavat tarvittavat muut kuin lainsäädäntötoimet: komission delegoitu asetus (EU) N:o 363/2012 ja komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 607/2012. Vuonna 2013 komissio laati läheisessä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa EU:n puutavara-asetusta koskevan ohjeasiakirjan, jossa selvennetään tiettyjä asetuksen näkökohtia.Vaikka asetukset ovat suoraan sitovia koko EU:n alueella, jäsenvaltioiden on suoritettava tiettyjä toimenpiteitä ja vastattava asetusten päivittäisestä täytäntöönpanosta ja noudattamisesta.Tämän sopimuksen tarkoituksena on1. toimittaa tukea Euroopan komissiolle organisaatioiden valvontaa koskevien sovellusten arviointia varten,2. toimittaa tukea Euroopan komissiolle EU:n puutavara-asetuksen täytäntöönpanon ja noudattamisen valvontaa varten edellä kuvatun mukaisesti,3. toimitettava edellä oleviin kohtiin 1 ja 2 liittyvää aineistoa Euroopan komissiolle käytettäväksi vuonna 2015 toteutettavaa asetuksen tarkastamista varten.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Ei sovelleta
Välitavoitteet
05/06/2013 00:00
Ei sovelleta
24/07/2013 16:00
07/08/2013 10:30
Erät Tarjouspyynnössä ei ole eriä.
Ilmoitukset
Viite Notice type Julkaisupäivämäärä
2013/S 107-182396 Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta 05/06/2013 00:00