Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Kymmenen vuotta käynnistämisen jälkeen: tilannekatsaus ja kansainvälisten tilinp...
Hankintaviranomainen:
European Commission, DG Financial Stability, Financial Services and Capital Mark...
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
21/06/2013
Tarjousten vastaanoton määräaika:
13/09/2013
Tila:
Suljettu
Tämän tarjouspyynnön asiakirjojen lataamisen määräaika on umpeutunut. Asiakirjoja ei voi ladata Tämän tarjouspyynnön asiakirjojen lataamisen määräaika on umpeutunut. Asiakirjoja ei voi ladata
Tiedot
MARKT/2013/039/F.
Kymmenen vuotta käynnistämisen jälkeen: tilannekatsaus ja kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) käytöstä EU:ssa koituvien vaikutusten arviointi.
Sopimuksen tarkoituksena on toimittaa Euroopan komissiolle yleinen analyysi niistä vaikutuksista, joita kansainvälisten tilinpäätösstandardien käytöllä on kahdeksan vuoden aikana ollut Euroopan unionissa ja jotka ovat kohdistuneet yksityisellä sektorilla toimiviin tilinpäätöstietojen laatijoihin ja käyttäjiin. Tutkimukseen on sisällyttävä yleinen arviointi siitä, onko Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella N:o 1606/2002 (IAS-asetus) saavutettu alustavat kahtalaiset tavoitteet, jotka olivat eurooppalaisten yritysten tilinpäätöstietojen avoimuuden ja vertailtavuuden korkean tason varmistaminen sekä markkinoiden tehokas toiminta. Vertailukohtana on tilanne, joka vallitsi ennen kansainvälisten tilinpäätösstandardien toimeenpanoa vuonna 2005. Tutkimukseen on myös sisällyttävä kustannus-hyötyanalyysi sekä arviointi ja analyysi IAS-asetuksesta eri sidosryhmille aiheutuneista hyödyistä ja haitoista.Tutkimuksen tavoitteena on tukea sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosaston tavoitetta suorittaa IAS-asetuksen arviointi sekä arvioida, onko kansainvälisten tilinpäätösstandardien toimeenpanolla EU:ssa saavutettu odotetut hyödyt. Tutkimuksessa arvioidaan, ovatko IAS-asetuksen alustavat tavoitteet edelleen merkityksellisiä, ja määritetään tarvittaessa osa-alueet, joilla tarvitaan parannuksia.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Ei sovelleta
Välitavoitteet
21/06/2013 00:00
Ei sovelleta
13/09/2013 23:59
26/09/2013 10:00
Erät Tarjouspyynnössä ei ole eriä.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2013/S 119-202159
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
21/06/2013 00:00