Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Seurantatutkimus ammattijärjestöjen syrjimättömyyttä ja monimuotoisuutta koskevi...
Hankintaviranomainen:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
09/11/2017
Tarjousten vastaanoton määräaika:
19/12/2017
Tila:
Suljettu
Tiedot
JUST/2017/RDIS/FW/EQUA/0042
Seurantatutkimus ammattijärjestöjen syrjimättömyyttä ja monimuotoisuutta koskevista käytännöistä
Sopimuksen pääasiallisena tarkoituksena on toimittaa komissiolle ajantasaistettu, laadullinen analyysi ammattijärjestöjen syrjimättömyyttä ja monimuotoisuutta koskevista käytännöistä ja/tai aloitteista. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 19 artiklassa luetelluista syrjintäperusteista tutkimuksessa keskitytään pääasiassa syrjintään, joka perustuu rotuun tai etniseen alkuperään (mukaan luettuina romanit), uskontoon tai vakaumukseen, sekä sukupuoliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin perustuvaan syrjintään. Tutkimus on tarkoitus toteuttaa tämän sopimuksen avulla. Pääasialliset tavoitteet ovat näin ollen (1) ammattijärjestöjen käytännöissä ja/tai aloitteissa tapahtuneiden, syrjimättömyyttä ja yhdenvertaisuutta koskevien pääasiallisten kehityskulkujen kartoitus vuodesta 2010 alkaen, (2) edellisten onnistumiseen johtavien tekijöiden määrittäminen ja erottelu sekä (3) niiden mahdollisen siirrettävyyden tarkastelu muihin jäsenvaltioihin.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Julkinen hankintasopimus
Kokonaistaloudellisesti edullisin
Osallistumisehdot
katso tarjouseritelmät.
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Välitavoitteet
09/11/2017 00:00
19/12/2017 12:00
22/12/2017 10:30
Erät Tarjouspyynnössä ei ole eriä.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2017/S 215-446067
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
09/11/2017 00:00