Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
EU:n rakennusalan seurantakeskuksen ylläpito ja ajantasaistaminen
Hankintaviranomainen:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
30/11/2017
Tarjousten vastaanoton määräaika:
22/01/2018
Tila:
Suljettu
Tiedot
EASME/COSME/2017/032.
EU:n rakennusalan seurantakeskuksen ylläpito ja ajantasaistaminen
Kyseessä on avoimen menettelyn muodossa tehtävä tarjouspyyntö palvelusopimuksen tekemiseksi. Sopimusosapuoli hyödyntää EU:n rakennusalan seurantakeskusta (EU construction sector observatory – ECSO) koskevaa nykyistä työtä ja varmistaa seurantakeskuksen jatkuvuuden, parantamisen ja laajentamisen. Tehtävät on jaettu 4 tehtäväkokonaisuuteen seuraavasti: tehtäväkokonaisuus 1: menetelmien ja indikaattoriluettelon ajantasaistaminen sekä maakohtaisten tiedotteiden tuotanto, tehtäväkokonaisuus 2: sellaisten tiedotteiden valinta ja tuotanto, jotka koskevat kansallisia ja/tai alueellisia uusia poliittisia toimenpiteitä, sekä nykyisten poliittisten toimenpiteiden ajantasaistaminen EU:n rakennusalan seurantakeskuksessa (ECSO), tehtäväkokonaisuus 3: analyyttisten raporttien laatiminen, tehtäväkokonaisuus 4: analyysin tulosten edistäminen ja levittämistoimet. Tehtävät, jotka sopimusosapuolen on suoritettava, on määritelty tarkemmin tarjouseritelmien kohdissa 1.3 ja 1.4.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Julkinen hankintasopimus
https://ec.europa.eu/easme/en
Kokonaistaloudellisesti edullisin
Osallistumisehdot
katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Välitavoitteet
30/11/2017 00:00
17/01/2018 23:59
Ei sovelleta
22/01/2018 15:00
23/01/2018 14:30
Erät Tarjouspyynnössä ei ole eriä.
Ilmoitukset
Viite Notice type Julkaisupäivämäärä
2017/S 230-478658 Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta 30/11/2017 00:00