Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Käsittelylaitteiden ja oheispalvelujen toimittaminen
Hankintaviranomainen:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
08/11/2017
Tarjousten vastaanoton määräaika:
21/12/2017
Tila:
Suljettu
Tiedot
OIB.02/PO/2017/054/779.
Käsittelylaitteiden ja oheispalvelujen toimittaminen
Tämän tarjouspyynnön tarkoituksena on tehdä sopimus seuraavista palveluista: — käsittelylaitteiden toimittaminen, korvaavina ja uusina laitteina, komission ja parlamentin tarpeiden täyttämiseksi hyvin erilaisissa työympäristöissä Brysselin pääkaupunkialueella ja sen lähiympäristössä, Luxemburgissa ja Strasbourgissa sijaitsevissa rakennuksissa, jotka ovat molempien toimielinten käytössä, — kuljetusta, testausta, käyttöönottoa ja koulutusta koskevat palvelut, — käytettyjen käsittelylaitteiden vienti kierrätykseen, — myynninjälkeiset palvelut takuukauden aikana, — korjausta ja ennaltaehkäisevää huoltoa koskevat palvelut tuntikohtaisesti.
Tavarantoimitukset
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Puitesopimus
http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
Hinta
Osallistumisehdot
— tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa kaikki asiakirjat ja tiedot, joita vaaditaan tämän ilmoituksen kohdassa III.1 (osallistumisvaatimukset) ja jotka on lueteltu eritelmien liitteessä I (tarkistusluettelo asiakirjoista, jotka on täytettävä ja toimitettava), — tarjoajan on erityisesti liitettävä mukaan asianmukaisesti allekirjoitettu ja päivätty virallinen vakuutus siitä, ettei se ole missään sellaisessa tilanteessa, joka johtaisi Euroopan unionin tarjouskilpailusta poissulkemiseen. Virallisen vakuutuksen on oltava kokonaisuudessaan seuraavalla verkkosivustolla julkaistun mallin mukainen: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm Huom. Valitun tarjoajan on poissulkemisen uhalla toimitettava todistusasiakirjat virallisen vakuutuksen vahvistamiseksi ennen sopimuksen allekirjoittamista. Huom. Ryhmittymän jokaisen yksittäisen jäsenen osalta on toimitettava virallinen vakuutus, todistusasiakirjat ja tiedot, mikäli sopimus tehdään ryhmittymän kanssa.
— jäljennös 3:n viime tilikauden tilinpäätösasiakirjoista (taseet ja tuloslaskelmat), joista käy ilmi vuotuinen voitto ennen veroja. Jos tarjoaja ei voi perustellusta syystä toimittaa kyseisiä asiakirjoja, tarjoajan on liitettävä mukaan ilmoitus 3:n viime vuoden vuotuisesta voitosta ennen veroja. Jos tilinpäätöslaskelmista tai ilmoituksesta käy ilmi, että tarjoajalla on 3:lta viime vuodelta keskimäärin tappiota, tarjoajan on toimitettava taloudellisen ja rahoituksellisen tilanteensa todistamiseksi jokin muu asiakirja, kuten kolmannen osapuolen (esimerkiksi emoyhtiön) antama asianmukainen takuu, tilintarkastajien tai auktorisoitujen tilintarkastajien lausunnot tai vastaava asiakirja, — ilmoitus tähän sopimukseen liittyvästä erityisestä vuotuisesta liikevaihdosta 3:n viime tilikauden ajalta.
voidakseen tulla valituksi tarjoajan on toimitettava todisteet 200 000 euron keskimääräisestä erityisestä vuotuisesta liikevaihdosta 3:n viime tilikauden ajalta.
tarjoajan on toimitettava 5 esimerkkiä käsittelylaitteiden toimittamisesta 3:n viime vuoden aikana.
voidakseen tulla valituksi tarjoajan on toimitettava todisteet 5 000 euron vähimmäisarvosta kunkin toimituksen osalta.
Välitavoitteet
08/11/2017 00:00
21/12/2017 15:00
11/01/2018 10:00
Erät Tarjouspyynnössä ei ole eriä.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2017/S 214-444042
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
08/11/2017 00:00