Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräysasteet – mahdolliset Euroopan komission ...
Hankintaviranomainen:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
18/06/2013
Tarjousten vastaanoton määräaika:
12/08/2013
Tila:
Suljettu
Tämän tarjouspyynnön asiakirjojen lataamisen määräaika on umpeutunut. Asiakirjoja ei voi ladata Tämän tarjouspyynnön asiakirjojen lataamisen määräaika on umpeutunut. Asiakirjoja ei voi ladata
Tiedot
ENV.A.2/ETU/2013/0035.
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräysasteet – mahdolliset Euroopan komission käynnistämät toimenpiteet sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin 2012/19/EU 7 artiklan 4, 5, 6 ja 7 kohdan vaatimusten mukaisesti.
Euroopan komissio käynnistää tämän sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräysasteita koskevan sopimuksen sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun uudelleenlaaditun direktiivin 2012/19/EU 7 artiklan 4, 5, 6 ja 7 kohdan nojalla.Sopimuksen tavoitteena on sellaisen tutkimuksen tuottaminen, joka toimii perustana komissiolta kyseisen direktiivin 7 artiklan 4, 5, 6 ja 7 kohdan mukaisesti vaadituille kertomuksille, delegoiduille säädöksille, täytäntöönpanosäädöksille, vaikutustutkimuksille ja mahdollisille lainsäädäntöehdotuksille.Sopimuksen yhteydessä suoritettavat pääasialliset tehtävät ovat seuraavat:a) yhteisen metodologian kehittäminen kussakin jäsenvaltiossa tuotetun sähkö- ja elektroniikkalaiteromun määrien laskemiseksi painon mukaan sekä tämän metodologian soveltaminen yksittäisiin maihin,b) yhteisen metodologian kehittäminen kunkin jäsenvaltion markkinoilla olevien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden painon laskemiseksi,c) analyysi mahdollisuuksista määrittää yksittäisiä keräysasteita kyseisen direktiivin liitteessä III lueteltujen yhden tai useamman luokan osalta, erityisesti lämmitys- ja jäähdytyslaitteiden, aurinkosähköpaneelien, pienten laitteiden, pienten tieto- ja teleteknisten laitteiden sekä elohopeaa sisältävien lamppujen osalta,d) lisätehtävät:a. kuvaus mahdollisista vaikeuksista, joita jäsenvaltiot kohtaavat 7 artiklan 1 kohdassa säädettyjen vaatimusten noudattamisessa,b. analyysi 7 artiklan 1 kohdassa säädettyihin keräysasteisiin liittyvien määräaikojen mahdollisten muutosten todennäköisistä vaikutuksista,c. analyysi tuotettuun sähkö- ja elektroniikkalaiteromuun perustuvan keräysasteen mahdollisen tarkastuksen todennäköisistä vaikutuksista.Ehdotukset mahdollisiksi ratkaisuiksi.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Ei sovelleta
Välitavoitteet
18/06/2013 00:00
Ei sovelleta
12/08/2013 16:00
27/08/2013 10:30
Erät Tarjouspyynnössä ei ole eriä.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2013/S 116-196937
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
18/06/2013 00:00