Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Liimauskoneen hankinta ja huolto
Hankintaviranomainen:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
09/11/2017
Tarjousten vastaanoton määräaika:
22/12/2017
Tila:
Suljettu
Tiedot
OIB.02/PO/2017/053/778.
Liimauskoneen hankinta ja huolto
Sopimuksen kohteena on liimauskoneen hankinta ja huolto nykyisten 2 liimauskoneen korvaamiseksi.
Tavarantoimitukset
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Puitesopimus
http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
Kokonaistaloudellisesti edullisin
Osallistumisehdot
Tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa kaikki asiakirjat ja tiedot, joita vaaditaan tämän ilmoituksen kohdassa III.1 (osallistumisvaatimukset) ja jotka on lueteltu eritelmien liitteessä I (tarkistusluettelo asiakirjoista, jotka on täytettävä ja toimitettava). Tarjoajan on liitettävä mukaan asianmukaisesti allekirjoitettu ja päivätty virallinen vakuutus siitä, että tämä ei ole missään sellaisessa tilanteessa, joka johtaisi Euroopan unionin tarjouskilpailusta poissulkemiseen. Virallisen vakuutuksen on oltava kokonaisuudessaan seuraavalla verkkosivustolla julkaistun mallin mukainen: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm Huom. Valitun tarjoajan on poissulkemisen uhalla toimitettava todistusasiakirjat virallisen vakuutuksen vahvistamiseksi ennen sopimuksen allekirjoittamista. Huom. Ryhmittymän jokaisen yksittäisen jäsenen osalta on toimitettava virallinen vakuutus, todistusasiakirjat ja tiedot, mikäli sopimus tehdään ryhmittymän kanssa.
Tarjoajan on toimitettava — jäljennös 3:n viime tilikauden tilinpäätösasiakirjoista (taseet ja tuloslaskelmat), joista käy ilmi vuotuinen voitto ennen veroja. Jos tarjoaja ei voi perustellusta syystä toimittaa kyseisiä asiakirjoja, tarjoajan on liitettävä mukaan ilmoitus 3:n viime vuoden vuotuisesta voitosta ennen veroja. Jos tilinpäätöslaskelmista tai ilmoituksesta käy ilmi, että tarjoajalla on 3:lta viime vuodelta keskimäärin tappiota, tarjoajan on toimitettava taloudellisen ja rahoituksellisen tilanteensa todistamiseksi jokin muu asiakirja, kuten kolmannen osapuolen (esimerkiksi emoyhtiön) antama asianmukainen takuu, tilintarkastajien tai auktorisoitujen tilintarkastajien lausunnot tai vastaava asiakirja, — ilmoitus tämän hankintailmoituksen kohteena olevan alan vuotuisesta erityisliikevaihdosta 3:n viime tilikauden ajalta.
voidakseen tulla valituksi tarjoajan on toimitettava todisteet 380 000 euron vuotuisesta keskimääräisestä erityisliikevaihdosta 3:n viime tilikauden ajalta.
Tarjoajan on toimitettava luettelo sellaisista pääasiallisista referensseistä Euroopassa/Belgiassa, jotka koskevat 5:n viime vuoden aikana suoritettuja julkisia tai yksityisiä sopimuksia. Luettelolla on todistettava, että tarvikkeet ja palvelut liittyvät suoraan tähän sopimukseen. Luettelossa on näin ollen eriteltävä seuraavat seikat: toimeksiantajien nimet ja osoitteet, toimitettujen koneiden ja lisäpalvelujen (huolto jne.) kuvaus, laskutetut summat.
pääasiallisten referenssien luetteloon on sisällyttävä vähintään 2 asiakkailta saatua referenssiä; kukin vähintään 1 koneen, mukaan luettuna huolto, osalta.
Välitavoitteet
09/11/2017 00:00
22/12/2017 15:00
12/01/2018 10:00
Erät Tarjouspyynnössä ei ole eriä.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2017/S 215-446066 Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta 09/11/2017 00:00