Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Tietokoneavusteisten kokeiden järjestäminen EU:n henkilökunnan valintamenettelyy...
Hankintaviranomainen:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
20/12/2017
Tarjousten vastaanoton määräaika:
23/05/2018
Tila:
Suljettu
Tiedot
EPSO/PR/2016/049
Tietokoneavusteisten kokeiden järjestäminen EU:n henkilökunnan valintamenettelyyn osallistuvia hakijoita varten
Tarjousmenettelyn tuloksena saadaan kaksi puitesopimusta (yksi erää kohti) avustamaan Euroopan unionin henkilöstövalintatoimistoa (EPSO) henkilökunnan valintamenettelyssä EU-instituutioiden puolesta käyttämällä — tietokoneavusteisia (monivalinta- ja esseetyyppisiä) kokeita sekä — internetiin perustuvia (valvomattomia ja paikallisesti tai etäyhteyden kautta valvottuja) kokeita. Se miten EPSO hyödyntää tietokoneiden avulla suoritettavia kokeita on kehittynyt huomattavasti vuosien mittaan, ei ainoastaan siltä osin mitä tulee kokeiden sisältöön tai koetyyppeihin, vaan myös itse koejärjestelyjen osalta. Nykyään on laajempi maantieteellinen kokelasväestön hajonta (maailmanlaajuisten kokeiden myötä) ja online-kokeita (internetiin perustuvia kokeita). Tarkempia tietoja löytyy alempana asiaankuuluvista kohdista kunkin erän osalta.
Palvelut
Rajoitettu
Suljettu
Valittu
Välitavoitteet
20/12/2017 00:00
23/05/2018 23:59
08/02/2018 23:59
Erät
Erän numero Otsikko Kuvaus
Erä 1 Tietokoneavusteisten (monivalinta- ja esseetyyppisten) kokeiden järjestäminen Erä 1 sisältää ”klassisten” tietokoneavusteisten kokeiden järjestämisen ja toimeenpanon maailmanlaajuisen koekeskusten verkon avulla. Nämä kokeet koostuvat tyypillisesti vaihtelevanpituisesta monivalinta- ja esseetyyppisten kokeiden sarjasta toimeenpantuna koekeskusten verkossa, jonka sopimusosapuoli tarjoaa käytettäväksi. Tämä erä sisältää myös e-tarjotinkokeiden (tietokoneella suoritettavien saapuneet-kansion sisältöön perustuvien työpäiväsimulaatiokokeiden) toimeenpanemisen. EPSO tarjoaa kokeiden sisällön. Katso tarkempia tietoja kohdassa I.3 annetusta internetosoitteesta.
Erä 2 internetiin perustuvat kokeet Erä 2 sisältää internetiin perustuvien kokeiden toimeenpanemisen kokelaille tarkoitetun online-koejärjestelmän avulla. EPSO käyttää internetiin perustuvia kokeita eri tarkoituksiin: — omien kykyjen testaus- / itsearviointityökaluna mahdollisille ehdokkaille (valvomattomana), — paikallisesti valvottujen internetiin perustuvien kokeiden toimeenpanemiseksi EU-instituutioiden tiloissa, — etäyhteyden kautta valvottujen internetiin perustuvien kokeiden toimeenpanemiseksi. EPSO tarjoaa kokeiden sisällön.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2018/S 023-047507 Oikaisu 02/02/2018 00:00
2018/S 019-038507 Oikaisu 27/01/2018 00:00
2017/S 244-508657 Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta 20/12/2017 00:00