Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Mainonta tiedotusvälineissä sekä rekrytointia että työnantajan yrityskuvan raken...
Hankintaviranomainen:
European Investment Bank (EIB)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
24/05/2018
Tarjousten vastaanoton määräaika:
29/06/2018
Tila:
Suljettu
Tiedot
WK-1448
Mainonta tiedotusvälineissä sekä rekrytointia että työnantajan yrityskuvan rakentamiseen liittyviä tarkoituksia varten sekä neuvonta- ja toteutuspalvelut EIP:n työnantajan yrityskuvan rakentamisen, tiedottamisen ja ehdokkaiden...
EIP aikoo tehdä puitesopimukset yksittäisen palveluntarjoajan kanssa seuraavista 2 erästä: Erä 1 – mainonta tiedotusvälineissä sekä rekrytointia että työnantajan yrityskuvan rakentamiseen liittyviä tarkoituksia varten. Erä 2 – neuvonta- ja toteutuspalvelut EIP:n työnantajan yrityskuvan rakentamisen, tiedottamisen ja ehdokkaiden löytämiseksi tarkoitettujen vaihtoehtoisten hakustrategioiden osalta.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Välitavoitteet
24/05/2018 00:00
29/06/2018 23:59
04/07/2018 14:00
Erät
Erän numero Otsikko Kuvaus
Erä 1
Mainonta tiedotusvälineissä sekä rekrytointia että työnantajan yrityskuvan rakentamiseen liittyviä tarkoituksia varten
Tulevan palveluntarjoajan, jonka on oltava riippumaton tiedotusvälineryhmistä, on tarjottava oikea-aikaisesti sellaista tehokasta tiedotusvälinestrategiaa koskevaa ennakoivaa neuvontaa (ja tämän jälkeen toteutettava strategia), jolla pyritään houkuttelemaan laadukkaita ja monipuolisia hakijoita tiettyjä avoimia työpaikkoja ja laajempia kohteena olevia kyky-yhteisöjä varten, sekä edistettävä jatkuvasti EIP:n yrityskuvaa mieluisimpana työnantajana sen kohteena olevissa kyky-yhteisöissä.
Erä 2
Neuvonta- ja toteutuspalvelut EIP:n työnantajan yrityskuvan rakentamisen, tiedottamisen ja ehdokkaiden löytämiseksi tarkoitettujen vaihtoehtoisten hakustrategioiden osalta
Tulevaa palveluntarjoajaa etsitään sen varmistamiseksi, että EIP:llä on tiedot viimeisimmistä ja tehokkaimmista hakijoiden löytämiseen tarkoitetuista strategioista, sekä sen takaamiseksi, että EIP:n hakustrategiat ovat markkinoiden parhaiden käytäntöjen mukaisia ja kilpailukykyisiä vertaisorganisaatioihin verrattuna ja että niillä asetetaan EIP asianmukaisille kohdemarkkinoille EIP:n liiketoimintaa koskevien ensisijaisten tavoitteiden ja monimuotoisuutta koskevien tavoitteiden mukaisesti.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2018/S 097-220646
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
24/05/2018 00:00