Tarjouspyynnön tiedot

The deadline for submission of tenders has been extended to 19 March 2018. The deadline for sending questions has been extended to 7 March 2018.
Otsikko:
Ulkoisen henkilöstön ja ulkoisten palvelujen toimittaminen EIP-ryhmän tietotekni...
Hankintaviranomainen:
European Investment Bank (EIB)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
23/12/2017
Tarjousten vastaanoton määräaika:
19/03/2018
Tila:
Suljettu
Tiedot
OP-1455
Ulkoisen henkilöstön ja ulkoisten palvelujen toimittaminen EIP-ryhmän tietotekniseen infrastruktuuriin ja toimintaan liittyvien palvelujen tueksi
Tähän tarjouspyyntöön kuuluu ulkoisten henkilöstön jäsenien ja yksittäisten palvelujen toimittaminen tukemaan Euroopan investointipankin tietotekniikkaosaston vastaavien organisaatioyksikköjen toimintaa. Tarjouspyyntö on jaettu 3 erilliseen erään, joista kukin koskee eri tekniikan alaa ja joista kullakin on eri kattavuus: — erä 1: henkilöstön ja palvelujen toimittaminen tukemaan IT-loppukäyttäjä- sekä tunnistus- ja pääsynhallintapalveluja EIP-ryhmän toimitiloissa Luxemburgissa ja sen ulkoisissa toimitiloissa eri puolilla maailmaa, — erä 2: henkilöstön ja palvelujen toimittaminen tukemaan IT-infrastruktuuriin liittyvää toimintaa EIP-ryhmän toimitiloissa Luxemburgissa, — erä 3: henkilöstön ja palvelujen toimittaminen tukemaan IT-verkko- ja yhdennettyä viestintätoimintaa EIP-ryhmän toimitiloissa Luxemburgissa.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Välitavoitteet
23/12/2017 00:00
19/03/2018 23:59
21/03/2018 11:00
Erät
Erän numero Otsikko Kuvaus
Erä 1
Henkilöstön ja palvelujen toimittaminen tukemaan IT-loppukäyttäjä- sekä tunnistus- ja pääsynhallintapalveluja EIP-ryhmän toimitiloissa Luxemburgissa ja sen ulkoisissa toimitiloissa eri puolilla maailmaa
1 valitun hakijan kanssa allekirjoitetaan 1 puitesopimus. Erä 1 koskee palveluja seuraavilla aloilla: — käyttötuen ensimmäisen ja toisen tason tukipalvelut, — loppukäyttäjille tarkoitettu asiakastukipalvelu, — loppukäyttäjien huoltopalvelun resurssienhallintapalvelut, — loppukäyttäjien huoltopalvelun resurssienhallintapalvelut varastojen osalta, — ulkoiset toimistotukipalvelut, — loppukäyttäjille suunnatut suunnittelupalvelut, — Microsoft-palvelinsovelluksiin liittyvät suunnittelupalvelut, — tunnistus- ja pääsynhallintapalvelut. Palvelut toimitetaan paikalla olevien toimihenkilöiden toimesta, jollei muuta ole määritetty.
Erä 2
Henkilöstön ja palvelujen toimittaminen tukemaan IT-infrastruktuuriin liittyvää toimintaa
1 valitun hakijan kanssa allekirjoitetaan 1 puitesopimus. Erä 2 koskee henkilöstön ja palvelujen toimittamista tukemaan IT-infrastruktuuriin liittyvää toimintaa EIP-ryhmän toimitiloissa Luxemburgissa. Tietoteknistä infrastruktuuria koskeviin toimiin sisältyvät seuraavien alojen toimet: — palvelinkäyttöjärjestelmiin liittyvät suunnittelu- ja hallintapalvelut, — Linux (mukaan luettuna Red Hat), Unix, Windows, — virtualisointiin liittyvät suunnittelu- ja hallintapalvelut. VMware, Hyper-V. — tallennukseen ja varmuuskopiointiin liittyvät suunnittelu- ja hallintapalvelut, — infrastruktuurisovelluksiin liittyvät suunnittelu- ja hallintapalvelut. LDAP, SCOM, DNS, DHCP, NFS. — valvontaan, aikataulutukseen, automaatioon ja kokonaisuuden johtamiseen liittyvät suunnittelu- ja hallintapalvelut, — infrastruktuurin toimintaan liittyvät palvelut, — tietokeskuksen tukipalvelut ja infrastruktuurin resurssien hallintapalvelut, — infrastruktuuriteknologian suunnittelu- ja arkkitehtuuripalvelut. Palvelut toimitetaan paikalla olevien insinöörien avulla, jollei muuta ole määritetty.
Erä 3
Henkilöstön ja palvelujen toimittaminen tukemaan IT-verkko- ja yhdennettyä viestintätoimintaa
1 valitun hakijan kanssa allekirjoitetaan 1 puitesopimus. Erän 3 kohteena ovat IT-verkon toimintaan liittyvät palvelut seuraavilla aloilla: — verkkoinfrastruktuuriin liittyvät palvelut, — verkkoon ja yhdennettyyn viestintään liittyvät suunnittelu- ja arkkitehtuuripalvelut, — yhdennetyn viestintäteknologian palvelut. Palvelut toimitetaan paikalla olevien insinöörien avulla, jollei muuta ole määritetty.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2018/S 026-055834
Oikaisu
07/02/2018 00:00
2017/S 247-516961
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
23/12/2017 00:00