Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Muutto-, inventaari- ja varastonhallintapalvelujen toimittaminen Euroopan unioni...
Hankintaviranomainen:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
27/01/2018
Tarjousten vastaanoton määräaika:
02/03/2018
Tila:
Suljettu
Tiedot
AO/017/17
Muutto-, inventaari- ja varastonhallintapalvelujen toimittaminen Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolle
Teknisissä eritelmissä (katso liite II) kuvaillut palvelut jaetaan kahteen erään seuraavasti: Erä 1: — inventointipalvelujen toimittaminen, — varastonhallintapalvelujen toimittaminen. Erä 2: — muuttopalvelujen toimittaminen. Tämän tarjouspyynnön tarkoituksena on allekirjoittaa rinnakkainen peräkkäisjärjestelmän mukainen puitesopimus 2 sopimusosapuolen kanssa 3 vuodeksi. Sopimus voidaan uusia hiljaisella sopimuksella vuosittain enintään 4 vuodeksi.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Kaikki erät
Puitesopimus
Osallistumisehdot
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Välitavoitteet
27/01/2018 00:00
02/03/2018 13:00
07/03/2018 11:00
Erät
Erän numero Otsikko Kuvaus
Erä 1
Varaston inventointi- ja hallintapalvelut
Erä 1: Varaston inventointi- ja hallintapalvelut Tämän tarjouspyynnön kohteena oleviin palveluihin sisältyvät yleiset varastonhallintapalvelut materiaalien/hyödykkeiden vastaanotosta tai toimituksesta siihen asti, kunnes niiden osalta on suoritettu kaikki tarvittavat toiminnalliset menettelyt optimaalisen ja tehokkaan hallinnan saavuttamiseksi. Lisättäköön, että inventointiosasto johtaa ja valvoo kaikkia sopimusosapuolen toimia. Viraston varainhoidollisiin velvollisuuksiin kuuluu säännöllisin väliajoin suoritettava käyttöomaisuuteen kuuluvien tietoteknisten laitteiden ja kalusteiden fyysinen inventaari. Tämän tarjouspyynnön perusteella tehtävän puitesopimuksen voimassaoloaikana järjestetään 2 sekä tietotekniset laitteet että kalusteet kattavaa kokonaisvaltaista fyysistä inventaaria ja 2 osittaista inventaaria, joista toiseen kuuluvat vain tietotekniset laitteet ja toiseen vain kalusteet. Vain 1 inventaari järjestetään vuosittain.
Erä 2
Muuttopalvelujen toimittaminen
Erä 2: Muuttopalvelujen toimittaminen. Virasto tarvitsee muuttohenkilöstöä (mukaan lukien ajoneuvot, koneet ja materiaalit) päivittäisten toimien kehittämistä varten. Toimet koostuvat pienimuotoisista henkilöstön siirroista (samassa rakennuksessa tai eri rakennusten välillä), varastojen uudelleenjärjestelystä, kokoushuoneiden uudelleenjärjestelystä ja useista kuorma-autokuljetuksista eri rakennuksissa sijaitsevien toimitilojen välillä.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2018/S 019-038475
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
27/01/2018 00:00