Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Erikoistuneet henkilöstöhallintoon liittyvät konsultointipalvelut Euroopan inves...
Hankintaviranomainen:
European Investment Bank (EIB)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
20/02/2018
Tarjousten vastaanoton määräaika:
22/03/2018
Tila:
Suljettu
Tiedot
GG-1459
Erikoistuneet henkilöstöhallintoon liittyvät konsultointipalvelut Euroopan investointipankkia varten
Euroopan investointipankki aikoo tehdä puitesopimukset erikoistuneiden henkilöstöhallintoon liittyvien konsultointipalvelujen toimittamisesta. Palvelut on jaettu 4 seuraavaan erään: erä 1 – henkilöstöhallintoon liittyvät neuvontapalvelut (rinnakkaiset puitesopimukset (3–5)), erä 2 – henkilöstöhallintoon liittyvien hankkeiden johtamiseen, muutoksenhallintaan ja prosessien hallintaan liittyvien palvelujen toimittaminen (rinnakkaiset puitesopimukset (3–5 markkinatoimijan kanssa)), erä 3 – henkilöstökyselytutkimuksiin ja osallistumista koskeviin kyselytutkimuksiin liittyvien palvelujen toimittaminen (yksittäinen puitesopimus), erä 4 – työn suunnitteluun ja arviointiin liittyvien palvelujen toimittaminen (yksittäinen puitesopimus).
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Välitavoitteet
20/02/2018 00:00
22/03/2018 23:59
26/03/2018 14:00
Erät
Erän numero Otsikko Kuvaus
Erä 1
Henkilöstöhallintoon liittyvät neuvontapalvelut
Tulevien palveluntarjoajien edellytetään toimittavan erikoistuneita henkilöstöhallintoon liittyviä neuvontapalveluja, jotka koskevat seuraavia aloja: — henkilöstöhallinnon strategia (mukaan lukien sen toteuttaminen ja tavoitetoimintamalli), — kykyjen hallinta ja seuraajia koskeva suunnittelu, — sisäinen liikkuvuus, — strateginen työvoiman suunnittelu, — suorituskyvyn hallinta ja kehittäminen (esim. yksilölliset kehityssuunnitelmat), — monimuotoisuus ja osallistaminen, — työnantajan yrityskuvan rakentaminen ja arvolupaus (employer value proposition – EVP), — perehdytys, — organisaatiokulttuuri ja työntekijöiden sitouttaminen, — henkilöstöhallintoa koskevat analyysit ja raportointi, — henkilöstöhallintoa koskevat teknologiasuuntaukset. Voidakseen tukea henkilöstöhallinnon parasta mahdollista toteutusta henkilöstöyksikkö etsii palveluntarjoajia, jotka pystyvät suorittamaan ”visiointiharjoituksia” kaikilla edellä mainituilla aloilla osaston asianosaisten keskeisten johtajien tuella. Lisäksi palveluntarjoajien olisi pystyttävä tarjoamaan valmiuksia markkina-analyysien tekemiseksi edellä luetelluilla aloilla (esim. vertailuanalyysit muiden kansainvälisten rahoituslaitosten/pankkien kanssa, parhaat nykyiset käytännöt ja edellä mainittuja henkilöstöhallinnon aloja koskevat suositukset).
Erä 2
Henkilöstöhallintoon liittyvien hankkeiden johtamiseen, muutoksenhallintaan ja prosessien hallintaan liittyvien palvelujen toimittaminen
Tulevien palveluntarjoajien on toimitettava henkilöstöhallintoon liittyvien hankkeiden johtamiseen, muutoksenhallintaan ja prosessien hallintaan liittyviä palveluja, jotka koskevat seuraavia aloja: — ala 1 – hankkeen johtaminen: Henkilöstöhallintoon liittyvien hankkeiden toteuttamisen tukeminen henkilöstön keskuudessa määrittämällä menetelmällinen lähestymistapa sekä hankkeiden tulosten toteuttaminen siten, että huomiota kiinnitetään henkilöstöhallinnon tietoteknisten järjestelmien vaikutuksiin. Tähän sisältyy myös henkilöstöhallintoon liittyvien hankkeiden seurannasta ja arvioinnista huolehtiminen sekä tulosindikaattorien määrittäminen. — ala 2 – muutoksenhallinta Muutoksenhallintatoimien toteuttamisen tukeminen kaikissa henkilöstöhallintoon liittyvissä hankkeissa. Tähän kuuluu eri vaiheet hankkeen kautta toteutettujen keskeisten muutosten tunnistamisesta kyseisten muutostoimien määrittelyyn ja aktivointitoimiin (koulutusmateriaalit, koulutukseen liittyvä aktivointi, viestintäsuunnitelman määrittäminen, viestintämateriaalien tuotanto jne.). — ala 3 – liiketoimintaprosessien hallinta (Business Process Management – BPM): henkilöstöhallintoon liittyvien prosessien ja menettelyjen laatimisen tukeminen liiketoimintaprosessien hallintaan liittyvien parhaiden käytäntöjen mukaisesti.
Erä 3
Henkilöstökyselytutkimuksiin ja osallistumista koskeviin kyselytutkimuksiin liittyvien palvelujen toimittaminen
Tulevan palveluntarjoajan on toimitettava seuraavat palvelut: — henkilöstön osallistumista koskeva kyselytutkimus, mukaan luettuina palvelut, — muut kyselytutkimuspalvelut ja pulssikyselyt, — useat erilaiset konsultointipalvelut kyselytutkimusten tueksi.
Erä 4
Työn suunnitteluun ja arviointiin liittyvien palvelujen toimittaminen
Tulevan palveluntarjoajan on toimitettava seuraavat palvelut: — henkilöstön osallistumista koskeva kyselytutkimus, mukaan luettuina palvelut, — muut kyselytutkimuspalvelut ja pulssikyselyt, — useat erilaiset konsultointipalvelut kyselytutkimusten tueksi.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2018/S 035-075340
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
20/02/2018 00:00