Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Vuoden 2018 LUCAS-tutkimuksen yhteydessä kerättyjen maaperänäytteiden laboratori...
Hankintaviranomainen:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
31/05/2018
Tarjousten vastaanoton määräaika:
02/07/2018
Tila:
Suljettu
Tiedot
JRC/IPR/2018/D.3/0004/OC
Vuoden 2018 LUCAS-tutkimuksen yhteydessä kerättyjen maaperänäytteiden laboratorioanalyysit
Maankäytön ja maanpeitteen nykytilan selvitys (Land Use and Cover Area Frame Survey – LUCAS) sisältää pintamaan seurantamoduulin. Noin 26 000 pintamaanäytettä kerätään luonnontilaisista ja osittain luonnontilaisista ympäristöistä (s.o. maatalousmaasta, metsistä ja nurmialueilta) ympäri Eurooppaa. Nämä näytteet analysoidaan fyysisiltä ja kemiallisilta ominaisuuksiltaan sekä DNA:n osalta normaalimenetelmin. Tähän hankintamenettelyyn kuuluu laboratoriopalveluiden toimittaminen maa-aineksen fyysisten ja kemiallisten ominaisuuksien, raskasmetallien, torjunta-aineiden ja antibioottien sekä DNA:n selvittämiseksi analysoimalla vuoden 2018 LUCAS-tutkimuksen yhteydessä kerättyjä pintamaanäytteitä.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Välitavoitteet
31/05/2018
Ei sovelleta
Ei sovelleta
02/07/2018
06/07/2018 14:30
Erät
Erän numero Otsikko Kuvaus
Erä 1 Maanäytteiden ja raskasmetallien analyysit Palvelusopimuksen erän 1 tarkoituksena on analysoida pintamaanäytteiden fyysiset ja kemialliset perusparametrit sekä raskasmetallit tarjouseritelmien mukaisesti. Pintamaanäytteet kerätään kivennäismaasta ja orgaanisesta maaperästä luonnontilaisista tai osittain luonnontilaisista ympäristöistä (s.o. maatalousmaasta, metsistä ja nurmialueilta).
Erä 2 Maaperän DNA-analyysi Palvelusopimuksen erän 2 tarkoituksena on suorittaa vuoden 2018 LUCAS-tutkimuksen yhteydessä kerätyn 1 050 pintamaanäytteen DNA-analyysi, jotta saataisiin arvio maaperän biologisesta monimuotoisuudesta ja antibiooteille vastustuskykyisistä geeneistä. Pintamaanäytteet on kerätty luonnontilaisista ja osittain luonnontilaisista ympäristöistä (s.o. maatalousmaasta, metsistä ja nurmialueilta).
Erä 3 Kasvinsuojeluaine- ja antibioottianalyysi Palvelusopimuksen erän 3 tarkoituksena on analysoida kasvinsuojeluaineita ja antibiootteja tarjouseritelmien mukaisesti. Pintamaanäytteet kerätään kivennäismaasta ja orgaanisesta maaperästä maatalousmaasta sekä nurmialueilta.
Ilmoitukset
Viite Notice type Julkaisupäivämäärä
2018/S 105-238736 Oikaisu 05/06/2018
2018/S 102-232130 Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta 31/05/2018