Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Johtamisvastuussa olevien työntekijöiden valmennus
Hankintaviranomainen:
European Investment Bank (EIB)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
15/02/2018
Tarjousten vastaanoton määräaika:
23/03/2018
Tila:
Suljettu
Tiedot
MHA-1417
Johtamisvastuussa olevien työntekijöiden valmennus
EIP aikoo valita 4–6 palveluntuottajaa hoitamaan yksilöllistä ja ryhmässä tapahtuvaa valmennusta johtamisvastuussa olevalle EIP:n henkilöstölle sekä 3–4 palveluntuottajaa tarjoamaan mestariluokkia yllä mainitun henkilöstöryhmän jäsenille, jotta nämä omaksuisivat helpommin valmennustaitoja.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Välitavoitteet
15/02/2018 00:00
23/03/2018 23:59
27/03/2018 14:00
Erät
Erän numero Otsikko Kuvaus
Erä 1
Yksilöllinen ja ryhmässä tapahtuva valmennus
Palvelut koostuvat yksilöllisten ja ryhmässä tapahtuvien valmennustilaisuuksien järjestämisestä sekä toimista johtamisvastuussa olevien työntekijöiden valmentamisen tueksi.
Erä 2
Mestariluokat ja seminaarit johtamisvastuussa olevien työntekijöiden valmennustaitojen omaksumisen helpottamiseksi
Sopimusosapuolelta edellytetyt palvelut koostuvat EIP:n johtamisvastuussa oleville työntekijöille järjestetyistä 1 päivän valmennusmestariluokista, jotta nämä voivat omaksua tärkeimmät valmennustaidot ja jotta näillä on tilaisuus harjoitella näitä taitoja turvallisessa ympäristössä. Vuodessa tullaan todennäköisesti järjestämään 6–12 mestariluokkaa 8–12 osallistujan ryhmille. Kunkin mestariluokan kesto on 8 tuntia. Kunkin mestariluokan jälkeen järjestetään 4–8 osallistujan muodostamille pienryhmille seminaari (toimintaoppimiskokonaisuus), jossa työstetään aiemmin opittua ja keskitytään pääasiassa käytännön harjoitteluun. Korkeintaan 2 toimintaoppimiskokonaisuuksien ympärille rakennettua seminaaria on tarkoitus järjestää 6–12 viikon aikana mestariluokan jälkeen, ja niiden kestoksi on suunniteltu korkeintaan 4 tuntia.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2018/S 035-075341
Oikaisu
20/02/2018 00:00
2018/S 032-069086
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
15/02/2018 00:00