Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Kansallisten aloitteiden kehityksen seuranta teollisuuden digitalisoinnin alalla...
Hankintaviranomainen:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
31/03/2018
Tarjousten vastaanoton määräaika:
04/05/2018
Tila:
Suljettu
Tiedot
2018/0002
Kansallisten aloitteiden kehityksen seuranta teollisuuden digitalisoinnin alalla – SMART 2018/0002
Teollisuuden digitalisointia koskevien kansallisten aloitteiden kehityksen seuranta ja siitä raportointi on tärkeä osa Euroopan teollisuuden digitalisointialoitetta (Digitising European Industry – DEI). Tämän selvitystyön tarkoituksena on rakentaa hyvin jäsentynyt tiedonkeräys-, valvonta- ja analysointityökalu, joka kattaa koko Euroopan unionin. Tämän työkalun tulee tarjota systemaattisia vuosittaisia digitalisointiraportteja ja digitalisointitoimien analyysejä, jotka sijoittuvat kehittyvien – kansallisiin innovaatio- ja teollisuustoimenpideohjelmiin liittyviin – digitaalisten kasvustrategioiden laajempaan kontekstiin yli 3 vuoden aikavälillä. Työkalulla seurataan Euroopan teollisuuden digitalisointitoimien pääsuuntauksia: innovaatiokyvyn lisäämistä, sääntelykehystä, taitojen kehitystä sekä toimien kansallisia hallintarakenteita. Analyysin tulee käsittää eri jäsenmaille yhteiset poikittaistarkastelun paljastamat seikat, jotka ovat eurooppalaisen lisäarvon kannalta merkityksellisiä. Analyysiin tulee liittää yksityiskohtaiset maaraportit, joista käyvät tarkasti ilmi kansalliset lähestymistavat teollisuuden digitalisointiin, toimenpideohjelmiin ja tehtyihin panostuksiin.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Julkinen hankintasopimus
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/
Kokonaistaloudellisesti edullisin
Osallistumisehdot
Katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Välitavoitteet
31/03/2018 00:00
04/05/2018 23:59
08/05/2018 10:00
Erät Tarjouspyynnössä ei ole eriä.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2018/S 064-141556
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
31/03/2018 00:00