Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Ilmavalvontapalvelut raja- ja merivartiotehtäviä varten
Hankintaviranomainen:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
20/03/2018
Tarjousten vastaanoton määräaika:
16/05/2018
Tila:
Suljettu
Tiedot
Frontex/OP/104/2018/JL/MS
Ilmavalvontapalvelut raja- ja merivartiotehtäviä varten
Tämän tarjouspyynnön yleistavoitteena on varmistaa, että Frontexin ja Euroopan kalastuksenvalvontaviraston (EFCA) on käytössään ilmavalvontalaitteet, jotka voidaan ottaa helposti käyttöön ja jotka ovat helposti saatavilla. Kyseisten laitteiden avulla virastot voivat täyttää toiminnallista valvontaa koskeviin valmiuksiin liittyvät tarpeensa. Tämän tarjouspyynnön tavoitteena on kilpailun uudelleenkäynnistämiseen perustuvan puitesopimuksen (Framework Contract – FWC) tekeminen ilmavalvontapalvelujen hankkimiseksi, mukaan luettuina resurssit ja asiantuntijat. Frontex ja EFCA haluavat tehdä pitkäaikaista yhteistyötä vähintään 3:n ja enintään 10:n ilmavalvontaa toimittavan sopimusosapuolen kanssa puitesopimuksen kunkin erän osalta. Yhteistyöhön valitaan hinta-laatusuhteeltaan parhaat tarjoajat, jotka voivat pitää yllä valmiuksia toimittaa kustannustehokkaita valvontapalveluja kilpailumenettelyn avulla tehtävien erillissopimusten mukaisesti puitesopimuksen keston ajan.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Välitavoitteet
20/03/2018 00:00
16/05/2018 16:00
23/05/2018 11:00
Erät
Erän numero Otsikko Kuvaus
Erä 1 Maa-alueiden ilmavalvonta Sopimusosapuolen on toimitettava hankintaviranomaiselle maa-alueiden valvontalentoja etukäteen määritetyllä palvelujen käyttöönottoalueella määritetyn aikataulun mukaan. Valvonnan tavoitteena on sellaisista kohteista ja tapahtumista raportointi, jotka ovat merkityksellisiä hankintaviranomaisen nimeämän koordinointikeskuksen kannalta. Palvelujen käyttöönottoalue, aikataulu ja merkitykselliset kohteet/tapahtumat määritetään etukäteen erillissopimuksessa. Nämä palvelut voidaan toimittaa joko kiinteä- tai pyöriväsiipisten lento-alusten avulla.
Erä 2 Rannikkomerialueiden ilmavalvonta Sopimusosapuolen on toimitettava hankintaviranomaiselle rannikkoalueiden valvontalentoja etukäteen määritetyllä palvelujen käyttöönottoalueella määritetyn aikataulun mukaan. Palvelun avulla tuetaan toimia isäntäjäsenvaltion merialueella rannikkovyöhykkeellä, jonka pituus on yleensä 100 meripeninkulmaa ja joka ulottuu merelle noin 24 meripeninkulman verran rannikolta. Valvonnan tavoitteena on sellaisista kohteista ja tapahtumista raportointi, jotka ovat merkityksellisiä hankintaviranomaisen nimeämän koordinointikeskuksen kannalta. Palvelujen käyttöönottoalue, aikataulu ja merkitykselliset kohteet/tapahtumat määritetään etukäteen erillissopimuksessa. Nämä palvelut voidaan toimittaa joko kiinteä- tai pyöriväsiipisten lento-alusten avulla.
Erä 3 Keskipitkän matkan merialueiden ilmavalvontapalvelut – tiedonjakaminen syrjäisillä alueilla toteutettavien tehtävien portaalin kautta Sopimusosapuolen on toimitettava hankintaviranomaiselle keskipitkän matkan valvontalentoja etukäteen määritetyllä palvelujen käyttöönottoalueella määritetyn aikataulun mukaan. Palvelulla voidaan tukea valvontatoimia myös kansainvälisillä vesillä enintään 200 meripeninkulman etäisyydellä lentotukikohdasta. Valvonnan tavoitteena on sellaisista kohteista ja tapahtumista raportointi, jotka ovat merkityksellisiä hankintaviranomaisen nimeämän koordinointikeskuksen kannalta. Palvelujen käyttöönottoalue, aikataulu ja merkitykselliset kohteet/tapahtumat määritetään etukäteen kussakin erillissopimuksessa. Nämä palvelut voidaan toimittaa ainoastaan kiinteäsiipisten lento-alusten avulla.
Erä 4 Pitkän matkan merialueiden ilmavalvontapalvelut – tiedonjakaminen syrjäisillä alueilla toteutettavien tehtävien portaalin kautta Sopimusosapuolen on toimitettava hankintaviranomaiselle pitkän matkan valvontalentoja etukäteen määritetyllä palvelujen käyttöönottoalueella määritetyn aikataulun mukaan. Palvelulla voidaan tukea valvontatoimia kansainvälisillä vesillä 300 meripeninkulman etäisyydellä soveltuvasta lentokentästä. Valvonnan tavoitteena on sellaisista kohteista ja tapahtumista raportointi, jotka ovat merkityksellisiä hankintaviranomaisen nimeämän koordinointikeskuksen kannalta. Palvelujen käyttöönottoalue, aikataulu ja merkitykselliset kohteet/tapahtumat määritetään etukäteen kussakin erillissopimuksessa. Nämä palvelut voidaan toimittaa ainoastaan kiinteäsiipisten lento-alusten avulla.
Erä 5 Keskipitkän matkan merialueiden ilmavalvontapalvelut – tiedonjakaminen suoran tietovirran avulla Sopimusosapuolen on toimitettava hankintaviranomaiselle keskipitkän matkan valvontalentoja etukäteen määritetyllä palvelujen käyttöönottoalueella määritetyn aikataulun mukaan. Palvelulla voidaan tukea valvontatoimia myös kansainvälisillä vesillä enintään 200 meripeninkulman etäisyydellä lentotukikohdasta. Valvonnan tavoitteena on sellaisista kohteista ja tapahtumista raportointi, jotka ovat merkityksellisiä Frontexin nimeämän koordinointikeskuksen kannalta. Palvelujen käyttöönottoalue, aikataulu ja merkitykselliset kohteet/tapahtumat määritetään etukäteen kussakin erillissopimuksessa. Nämä palvelut voidaan toimittaa ainoastaan kiinteäsiipisten lento-alusten avulla.
Erä 6 Pitkän matkan merialueiden ilmavalvontapalvelut – tiedonjakaminen suoran tietovirran avulla Sopimusosapuolen on toimitettava hankintaviranomaiselle pitkän matkan valvontalentoja etukäteen määritetyllä palvelujen käyttöönottoalueella määritetyn aikataulun mukaan. Palvelulla voidaan tukea valvontatoimia kansainvälisillä vesillä yli 200 meripeninkulman etäisyydellä lentotukikohdasta. Valvonnan tavoitteena on sellaisista kohteista ja tapahtumista raportointi, jotka ovat merkityksellisiä hankintaviranomaisen nimeämän koordinointikeskuksen kannalta. Palvelujen käyttöönottoalue, aikataulu ja merkitykselliset kohteet/tapahtumat määritetään etukäteen kussakin erillissopimuksessa. Nämä palvelut voidaan toimittaa ainoastaan kiinteäsiipisten lento-alusten avulla.
Ilmoitukset
Viite Notice type Julkaisupäivämäärä
2018/S 068-150085 Oikaisu 07/04/2018 00:00
2018/S 055-120752 Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta 20/03/2018 00:00