Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Kiinteiden asumisjätteiden polttamisen vaikutukset ilmanlaatuun Keski- ja Itä-Eu...
Hankintaviranomainen:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
31/03/2018
Tarjousten vastaanoton määräaika:
03/05/2018
Tila:
Suljettu
Tiedot
ENV.C.3/SER/2018/0005
Kiinteiden asumisjätteiden polttamisen vaikutukset ilmanlaatuun Keski- ja Itä-Euroopassa ja mahdolliset lieventämistoimenpiteet
Hankkeen päätavoitteena on arvioida kiinteiden asumisjätteiden polttamisen osuutta saastuttamiseen, erityisesti hiukkasten (particulate matter – PM) mutta myös bentso(a)pyreenin (benzo(a)pyrene – B(a)P) osalta, alueittain. Kyseisten tulosten perusteella hankkeessa on myös arvioitava tarvetta ja mahdollisuuksia toimintaan paikallisella, alueellisella, kansallisella tai EU:n tasolla ja strategian kehittämiseen kyseisten päästöjen vähentämiseksi. Hankkeen koon vuoksi ei ole mahdollista suorittaa tutkimusta kaikissa jäsenvaltioissa, joten siinä keskitytään vain Unkariin ja Romaniaan ja hyödynnetään Saksasta saatuja aiempia kokemuksia. Tieteellistä tutkimusta on tuettava todellisilla mittauksilla, jotka on suoritettava Unkarissa ja Romaniassa lämmityskauden aikana (marraskuu–maaliskuu). Mittausten on perustuttava yhtenäisiin, edistyneisiin ja tuoreimpiin tutkimusmenetelmiin, kuten tarkat siirrettävät ja/tai kannettavat anturit ja antureilla varustetut miehittämättömät ilma-alukset. Mittausten on suunniteltu kestävän 2 vuotta.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Kokonaistaloudellisesti edullisin
Välitavoitteet
31/03/2018 00:00
03/05/2018 16:00
17/05/2018 10:30
Erät Tarjouspyynnössä ei ole eriä.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2018/S 064-141553
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
31/03/2018 00:00