Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Puitesopimus tuen toimittamisesta PRS-käyttäjien käyttövalmiutta varten (SPUR)
Hankintaviranomainen:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
16/01/2019
Tarjousten vastaanoton määräaika:
03/04/2019
Tila:
Suljettu
Tiedot
696/PP/2018/FC
Puitesopimus tuen toimittamisesta PRS-käyttäjien käyttövalmiutta varten (SPUR)
Tämän tarjouspyynnön kohteena on tuen toimittaminen PRS-käyttäjien käyttövalmiutta varten (SPUR – Support for PRS User Readiness). Tarjousmenettelyn tuloksena syntyvä palveluja koskeva puitesopimus voi olla kestoltaan korkeintaan 48 kuukautta, ja se keskittyy pääasiassa tietoisuutta lisääviin toimiin. Puitesopimukseen kuuluu myös tiettyjen PRS:n käyttäjäkuntaan liittyvien asiakirjojen laadinta ja tuen toimittaminen komissiolle erinäisiä työryhmiä varten sekä PRS:n käyttäjäkunnan laboratoriotilojen luominen Euroopan komission toimitiloihin.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Puitesopimus
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders_en
Kokonaistaloudellisesti edullisin
Osallistumisehdot
Tulisi huomata, että Euroopan parlamentin ja neuvoston 25.10.2011 tehdyn päätöksen n:o 1104/2011/EU "julkisesti säännellyn palvelun käyttöehdoista Galileo-ohjelman mukaisesti perustetussa maailmanlaajuisessa satelliittinavigointijärjestelmässä" nojalla tarjousten tulee tulla taholta, joka on sijoittunut johonkin kyseisen päätöksen 2 artiklan a kohdan tarkoittamaan PRS-palvelun osallistujamaahan. Tämä ehto koskee myös alihankkijoita.Tämän lisäksi jotta tarjoaja olisi oikeutettu pyytämään tarjouseritelmien kohdan 1.4.2 tausta-asiakirjat, jotka on määritelty luokitelluksi tiedoksi, tarjoajan tulee liittää tausta-asiakirjapyyntöönsä tarjouseritelmien liitteen 6.10 lomake sekä täytetty salassapitosopimus (katso liite 6.11) sekä GNSS-viraston turvallisuusakkreditointilautakunnan (SAB) lupa käsitellä tämän nimenomaisen tarjouspyynnön PRS-tietoja.
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Välitavoitteet
16/01/2019 00:00
03/04/2019 16:00
05/04/2019 11:00
Erät Tarjouspyynnössä ei ole eriä.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2019/S 011-020554
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
16/01/2019 00:00