Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Yleiset viestintä- ja julkaisupalvelut
Hankintaviranomainen:
European Maritime Safety Agency
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
07/04/2018
Tarjousten vastaanoton määräaika:
14/05/2018
Tila:
Suljettu
Tiedot
EMSA/OP/9/2018
Yleiset viestintä- ja julkaisupalvelut
Hankintamenettely koskee viestintä- ja julkaisupalvelujen sarjaa, joka on jaettu 5 erilliseen erään. Tarkoituksena on tukea Euroopan meriturvallisuusvirastoa sen ulkoisten ja sisäisten viestintätoimien suorittamisessa. — Erä 1 käsittää palveluja, joiden tarkoituksena on mahdollistaa EMSAn julkaisujen painopalvelut, — Erä 2 käsittää erottuvin tunnuksin varustettuja mainostuotteita, näyttelymateriaaleja ja vaatekappaleita, — Erä 3 käsittää avoimen lähdekoodin verkkosisällön hallintaan perustuvia verkkotuotantopalveluja, — Erä 4 käsittää monimediapalveluita, joihin kuuluu tapahtumien audiovisuaalista dokumentointia, videoiden jälkituotantoa, animoitua grafiikkaa ja kuvien hankintaa, — Erä 5 käsittää graafista suunnittelua ja taittopalveluita tiedon kuvittamis- ja havainnollistamistarpeisiin sekä EMSAn julkaisujen taittamiseksi.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Välitavoitteet
07/04/2018 00:00
14/05/2018 20:00
18/05/2018 10:00
Erät
Erän numero Otsikko Kuvaus
Erä 1
Painopalvelut
Erä 1 käsittää palveluja, joiden tarkoituksena on mahdollistaa seuraavankaltaisten EMSAn julkaisujen painopalvelut: i) normaalikokoiset lakisääteiset julkaisut, ii) 1-sivuiset A4-kokoiset kolmitaitelehtiset, iii) 4/8-sivuiset A4-kokoiset esitteet, iv) A0-kokoiset EMSAn julisteet, v) 32/48/64-sivuiset tekniset raportit, ohjeistukset, ohjekirjat ja luettelot, vi) 8/56/72-sivuiset neliönmuotoiset 20 cm julkaisut, vii) A4-kokoiset yksi-/kaksipuoliset tiedotteet, viii) logolla varustetut konttoripaperit. EMSA toimittaa julkaisut sopimuksen kestoaikana tekstin ja kuvien kera valmiina painotöitä varten optimoituna PDF-tiedostona (joka on luotu Adobe InDesignissa).
Erä 2
Tunnuksella merkityt mainosmateriaalit
Erä 2 käsittää seuraavat palvelut, joista tulee lähettää tarjouksen yhteydessä laatuvaatimusten mukaisia näytteitä (tarjouseritelmien kohta 16): a) erottuvin tunnuksin varustettua mainosmateriaalia ja -tuotteita (yrityslahjoja), myös VIP-tuotteita, i) erottuvin tunnuksin varustettua vähäarvoista materiaalia kokouksia ja infokioskeja varten, ii) erottuvin tunnuksin varustettuja vähän arvokkaampia mainostuotteita, iii) erottuvin tunnuksin varustettuja VIP-tuotteita, c) erottuvin tunnuksin varustettuja vaatekappaleita, b) erottuvin tunnuksin varustettua näyttelymateriaalia. Tarjoajien tulee esittää tuote- ja/tai palveluluettelo, josta käy ilmi kaikki tarjolla olevat tuotteet ja/tai palvelut.
Erä 3
Verkkotuotantopalvelut
Erä 3 käsittää avoimen lähdekoodin verkkosisällön hallintaan perustuvia verkkotuotantopalveluja. EMSA tarvitsee aika ajoin verkkotuotantopalveluja sekä kehittäviä ylläpitopalveluja viraston valittua verkkosisällön hallintajärjestelmää (Joomla!) varten oman viestintätyöryhmänsä kapasiteetin lisäämiseksi. Hintojen tulee perustua toimipaikan ulkopuolelta (etänä) tapahtuvan konsultoinnin henkilötyöpäivätariffiin (7,5 tuntia). Tarjoajien tulee täyttää tietämystä ja todistettua työtehoa koskevat perusteet tarjouseritelmien kohdan 15.5 mukaisesti. Tarjouksen mukana tulee lähettää laatuvaatimusten mukaisia näytteitä (tarjouseritelmien kohta 16).
Erä 4
Monimediapalvelut
Erä 4 käsittää monimediapalveluita, joihin kuuluu tapahtumien audiovisuaalista dokumentointia, videoiden jälkituotantoa, animoitua grafiikkaa ja kuvien hankintaa. Erään kuuluu a) tapahtumien audiovisuaalinen dokumentointi, b) videoiden jälkituotanto, c) animoitu grafiikka, d) kuvien hankintapalvelut, e) hinta toimenkuvan mukaan. Tarjoajan tulisi antaa kutakin vastaavat hinnat liitteessä 1 (erä 4), ja näiden hintojen ei tulisi sisältää kuljetus- ja majoituskustannuksia, jotka virasto hoitaa puitesopimuksen mukaisesti, milloin se on aiheellista. Tarjouksen mukana tulee lähettää laatuvaatimusten mukaisia näytteitä (tarjouseritelmien kohta 16).
Erä 5
Graafinen suunnittelu ja taittopalvelut
Erä 5 käsittää graafista suunnittelua ja taittopalveluita tiedon kuvittamis- ja havainnollistamistarpeisiin sekä EMSAn julkaisujen taittamiseksi. Erään kuuluu a) graafinen suunnittelu EMSAn julkaisuja ja verkkosivustoa varten tulee toimittaa ammattimaisesti suunniteltuja tiedon kuvittamiskuvia ja kuvitusta mm. kaavioita, työnkulkukaavioita ja karttoja (A5- ja A4-sivun kokoisia). EMSAn antamien ohjeiden mukaisesti sopimusosapuolen tehtävänä on tuottaa asianmukaista kuvallista aineistoa. Suunnittelijoiden tulee antaa EMSAlle mahdollisuus ainakin kahteen uudelleensuunnitteluvaiheeseen tai kuvaluonnoksen viimeistelyvaiheeseen. Toimitukset tulee hoitaa sähköpostitse digitaalisen muokattavan tiedoston muodossa (esim. .ai-, .tiff- tai .indd-tiedostona) ilman rojaltirajoituksia. Tarjoajien tulee myös tehdä tarjous henkilötyöpäivätariffista (perustuen 7,5 tunnin päivään) sekä esittää vähintään 2 asiantuntijan ansioluettelot. Tarjouksen mukana tulee lähettää laatuvaatimusten mukaisia näytteitä (tarjouseritelmien kohta 16). b) taittopalvelut EMSA voi tarvita lisäapua julkaisujen taittamisessa. Kyseeseen voivat tulla mm. tekniset raportit, kolmitaitelehtiset ja 4/8-sivuiset esitteet yms. Suunnittelijoiden tulee antaa EMSAlle mahdollisuus ainakin kahteen uudelleensuunnitteluvaiheeseen tai taittoluonnoksen viimeistelyvaiheeseen. Toimitukset tulee hoitaa sähköpostitse digitaalisen muokattavan tiedoston muodossa (esim. .indd- tai .indt-tiedostona) ilman rojaltirajoituksia. Tarjoajien tulee myös antaa yllä lueteltujen julkaisujen taittotyön kustannusarviot henkilötyöpäivätariffin mukaan (perustuen 7,5 tunnin päivään) sekä esittää vähintään 2 asiantuntijan ansioluettelot. Tarjouksen mukana tulee lähettää laatuvaatimusten mukaisia näytteitä (tarjouseritelmien kohta 16).
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2018/S 073-161049
Oikaisu
14/04/2018 00:00
2018/S 068-150083
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
07/04/2018 00:00