Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Koulutuskurssien toimittaminen onnettomuustutkijoille
Hankintaviranomainen:
European Maritime Safety Agency
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
16/06/2018
Tarjousten vastaanoton määräaika:
13/07/2018
Tila:
Suljettu
Tiedot
EMSA/OP/14/2018
Koulutuskurssien toimittaminen onnettomuustutkijoille
Sopimuksen tavoitteena on merionnettomuustutkintaan liittyvän koulutuksen suunnittelu ja toimitus sekä asianmukaisen koulutusmateriaalin, kuten esitysten, harjoitusten, käyttötapauskaavioiden ja muistiinpanojen, kehitys. Kurssit on jaettu 2 erilliseen erään, joiden osalta tehdään erilliset palveluja koskevat puitesopimukset, joista kunkin kohde on seuraava: — erä 1: perustaitokurssi onnettomuustutkijoille, — erä 2: Syventävä kurssi onnettomuustutkijoille.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Yksi tai useampi erä
Puitesopimus
Osallistumisehdot
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Välitavoitteet
16/06/2018 00:00
13/07/2018 20:00
18/07/2018 11:00
Erät
Erän numero Otsikko Kuvaus
Erä 1
Perustaitokurssi onnettomuustutkijoille
Hankinnan tavoitteena on löytää sopiva luennoitsija, joka — avustaa EMSAn kouluttajaa/kouluttajia kohdassa 2.1.1 lueteltujen kohtien perusteella. Tarkka osallistuminen sovitaan EMSAn kouluttajan/kouluttajien ja sopimuspuolen välillä vähintään 3 viikkoa ennen koulutuksen toteuttamisen suunniteltua ajankohtaa. Moduuleja, joiden toimituksessa sopimusosapuolen on tarkoitus avustaa EMSAn kouluttajaa on arviolta yhteensä 11 tunnin verran, — kehittää sisältöä, siihen liittyviä käytännön harjoituksia / tapaustutkimuksia (suoritetaan luokkahuoneessa) ja toimittaa moduuleja kurssisuunnitelman mukaisesti kohdassa 2.1.2 lueteltujen kohtien perusteella arviolta yhteensä 24 tunnin verran. Sopimuspuolen on laadittava asianmukainen koulutusmateriaali ennen ensimmäistä koulutustilaisuutta ja päivitettävä se tarpeen mukaan seuraavien tilaisuuksien välillä sellaisen osallistujien palautteen perusteella, joka koskee kohdassa 2.1.2 määriteltyjen kurssin tavoitteiden saavuttamista yhteistyössä EMSAn kouluttajien kanssa. Sopimusosapuolen on edistettävä kaikkien kurssille osallistuvien korkeaa aktiivisen osallistumisen tasoa, ja mainitut harjoitukset / tapaustutkimukset olisi toimitettava luokkahuoneessa, jossa osallistujat jakautuvat ryhmiin. Lisäksi asiakirja-aineistoon on sisällyttävä kattavat koulutusohjeet, jotka jaetaan osallistujille.
Erä 2
Syventävä kurssi onnettomuustutkijoille.
Hankinnan tavoitteena on löytää sopiva luennoitsija, joka — avustaa EMSAn kouluttajaa/kouluttajia kohdassa 2.2.1 lueteltujen kohtien perusteella. Tarkka osallistuminen sovitaan EMSAn kouluttajan/kouluttajien ja sopimuspuolen välillä vähintään 3 viikkoa ennen koulutuksen toteuttamisen suunniteltua ajankohtaa. Moduuleja, joiden toimituksessa sopimusosapuolen on tarkoitus avustaa EMSAn kouluttajaa on arviolta yhteensä 6 tunnin verran, — kehittää sisältöä, siihen liittyviä käytännön harjoituksia / tapaustutkimuksia (suoritetaan luokkahuoneessa) ja toimittaa moduuleja kurssisuunnitelman mukaisesti kohdassa 2.2.2 lueteltujen kohtien perusteella arviolta yhteensä 29 tunnin verran. Sopimuspuolen on laadittava asianmukainen koulutusmateriaali ennen ensimmäistä koulutustilaisuutta ja päivitettävä se tarpeen mukaan seuraavien tilaisuuksien välillä sellaisen osallistujien palautteen perusteella, joka koskee kohdassa 2.2.2 määriteltyjen kurssin tavoitteiden saavuttamista yhteistyössä EMSAn kouluttajien kanssa. Sopimusosapuolen on edistettävä kaikkien kurssille osallistuvien korkeaa aktiivisen osallistumisen tasoa, ja mainitut harjoitukset / tapaustutkimukset olisi toimitettava luokkahuoneessa, jossa osallistujat jakautuvat ryhmiin. Lisäksi asiakirja-aineistoon on sisällyttävä kattavat koulutusohjeet, jotka jaetaan osallistujille.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2018/S 114-258473
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
16/06/2018 00:00