Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Toteutettavuusselvitys aiheesta ”musiikki liikuttaa Eurooppaa” – selvitys euroop...
Hankintaviranomainen:
European Commission, DG Education,Youth, Sport and Culture (EAC)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
16/05/2018
Tarjousten vastaanoton määräaika:
02/07/2018
Tila:
Suljettu
Tiedot
EAC/14/2018
Toteutettavuusselvitys aiheesta ”musiikki liikuttaa Eurooppaa” – selvitys eurooppalaisen musiikkiobservatorion toteuttamiskelpoisuudesta sekä musiikkialan rahoitustarpeiden kuiluanalyysi
Tämän tarjouspyynnön yleistavoitteena on laatia toteutettavuusselvitys eurooppalaisen musiikkiobservatorion toteuttamiskelpoisuudesta sekä suorittaa musiikkialan rahoitustarpeiden kuiluanalyysi.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Yksi tai useampi erä
Julkinen hankintasopimus
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3533
Osallistumisehdot
valintaperusteet hankinta-asiakirjojen mukaisesti.
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Välitavoitteet
16/05/2018 00:00
Ei sovelleta
Ei sovelleta
02/07/2018 10:30
03/07/2018 14:30
Erät
Erän numero Otsikko Kuvaus
Erä 1 Toteutettavuusselvitys eurooppalaisen musiikkiobservatorion perustamisesta Tämän selvityksen erityistavoitteena on analysoida eri mahdollisuuksia perustaa tällainen observatorio ja harjoittaa havainnointitoimintaa sen puitteissa. Esikuvina voidaan käyttää muiden eurooppalaisten (kulttuuri)obeservatorioiden antamia malleja ja erityisesti Euroopan audiovisuaalista observatoriota ottaen huomioon Euroopan musiikkialan erityispiirteet ja vaatimukset. Selvityksen tulisi keskittyä seuraaviin näkökohtiin: — tulevan observatorion havainnointiala (mitä tulisi tutkia), — tiedonsaannin puutteiden yksilöiminen, — uskottavan observatoriotoiminnan kustannukset ja organisaatiorakenne.
Erä 2 Musiikkialan markkinoiden nykyisten pääsuuntausten ja rahoitustarpeiden aukkojen analysointi Selvityksen ensimmäisenä erityistavoitteena on tarjota teknisesti ajantasainen arvio markkinoiden nykyisistä pääsuuntauksista, tutkailla digitaalitalouden musiikkialalle tarjoamia mahdollisuuksia erityisesti mitä tulee reilumpiin rahallisen korvauksen rakenteisiin. Selvityksen tulisi kartoittaa kunkin havaitun suuntauksen osalta seuraavat seikat: — mitä hoidetaan riittävän hyvin nyt Luova Eurooppa -ohjelman puitteissa ja miten, — mitä ei hoideta nyt tarpeeksi hyvin eurooppalaisten rahoitusvälineiden avulla ja miten tämä asia voitaisiin hoitaa uudella ohjelmalla, — vakuuttavan oikeutuksen tarjoaminen tulevaisuuden tuen tarpeelle Euroopan tasolla huomioiden se mitä voidaan tehdä kussakin maassa (subsidiariteettiperiaate) sekä eurooppalainen ulottuvuus. Toinen selvityksen erityistavoite on suorittaa perinpohjainen sidosryhmäanalyysi, jolla taataan valintojen läpinäkyvyys ja kaikkien niiden asiaankuuluvien musiikkialan kumppanien mukaan ottaminen, jotka suuntautuvat Eurooppaan.
Ilmoitukset
Viite Notice type Julkaisupäivämäärä
2018/S 092-207890 Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta 16/05/2018 00:00