Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Palvelusopimus komission tukemiseksi arvioitaessa laatuun ja hintaan perustuvien...
Hankintaviranomainen:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
05/06/2018
Tarjousten vastaanoton määräaika:
16/07/2018
Tila:
Suljettu
Tiedot
CLIMA.B.1/SER/2018/0004
Palvelusopimus komission tukemiseksi arvioitaessa laatuun ja hintaan perustuvien markkinavakauden osatekijöiden keskinäistä vuorovaikutusta hiilimarkkinoilla
Viimeisimpien tarkistusten yhteydessä EU:n päästökauppajärjestelmään (emissions trading system – ETS) on lisätty uutena ominaisuutena markkinavakausvaranto (Market Stability Reserve – MSR), jonka toiminta käynnistyy tammikuussa 2019. Markkinavakausvaranto on määrään perustuva väline, jolla käsitellään nykyistä kertynyttä päästöoikeuksien ylijäämää. Myös muilla oikeudenkäyttöalueilla päästökauppajärjestelmiin voi sisältyä ominaisuuksia, jotka mahdollistavat markkinatoimet esimerkiksi silloin, kun päästöoikeuksien hinta nousee tietylle tasolle. Tämän palvelusopimuksen tavoitteena on arvioida EU:n päästökauppajärjestelmän tai muiden oikeudenkäyttöalueiden päästökauppajärjestelmien suunniteltujen ominaisuuksien vaikutusta markkinavakausvarantoon. Sopimusosapuolen tehtävänä on toteuttaa käsitteellinen harjoitus, jonka avulla komissiolle syntyy näkemys siitä, miten erilaiset päästökauppajärjestelmien suunnittelun osatekijät vaikuttavat toisiinsa.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Kokonaistaloudellisesti edullisin
Välitavoitteet
05/06/2018 00:00
16/07/2018 16:00
26/07/2018 10:30
Erät Tarjouspyynnössä ei ole eriä.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2018/S 105-238731
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
05/06/2018 00:00