Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Euroopan komission tukeminen uusia osallistujia, merkittäviä kapasiteetin muutok...
Hankintaviranomainen:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
23/06/2018
Tarjousten vastaanoton määräaika:
17/08/2018
Tila:
Suljettu
Tiedot
CLIMA.B.2/SER/2018/0009
Euroopan komission tukeminen uusia osallistujia, merkittäviä kapasiteetin muutoksia ja sulkemista koskevien hakemusten arvioinnissa
Päästökauppajärjestelmää koskevassa direktiivissä ja yhdenmukaistetuissa jakoa koskevissa säännöissä asetetaan säännöt päästöoikeuksien maksutta tapahtuvaa jakoa varten ajalle 2013–2020 kaikissa EU:n jäsenvaltioissa sijaitsevien kiinteiden laitosten osalta. Kolmannella päästökauppakaudella 2013–2020 voidaan myöntää maksuttomia päästöoikeuksia myös uusille laitoksille tai laitoksille, joissa on toteutettu merkittäviä kapasiteetin laajennuksia. Jotta maksuttomia päästöoikeuksia vastaava määrä voidaan myöntää, kyseisten laitosten toimijoiden on jätettävä riippumattomasti tarkistetut tiedot sisältävä hakemus kansallisille toimivaltaisille viranomaisille. Toimivaltaisten viranomaisten on määritettävä päästöoikeuksien alustava määrä sekä ilmoitettava hakemuksesta ja vastaavasta määrästä komissiolle. Kolmannen päästökauppakauden aikana toimijoiden on vastaavasti myös tiedotettava kansallisille toimivaltaisille viranomaisille toimintojensa mahdollisista muutoksista, joilla voi olla vaikutusta laitokselle jaettaviin päästöoikeuksiin, kuten merkittävistä kapasiteetin vähennyksistä ja laitoksen toiminnan (osittaisesta) keskeyttämisestä.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Kokonaistaloudellisesti edullisin
Välitavoitteet
23/06/2018 00:00
Ei sovelleta
Ei sovelleta
17/08/2018 16:00
27/08/2018 10:30
Erät Tarjouspyynnössä ei ole eriä.
Ilmoitukset
Viite Notice type Julkaisupäivämäärä
2018/S 119-269890 Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta 23/06/2018 00:00