Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Sähkövoiman ja kaasun toimittaminen
Hankintaviranomainen:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
26/06/2018
Tarjousten vastaanoton määräaika:
31/07/2018
Tila:
Suljettu
Tiedot
AO/012/18
Sähkövoiman ja kaasun toimittaminen
Tarjouspyynnön tavoitteena on sopimuksen tekeminen sähkövoiman ja kaasun toimittamisesta viraston päätoimipaikan AA1-, AA2- ja AA3-rakennuksissa sijaitseviin käyttöpisteisiin unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä 25.10.2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU, Euratom) n:o 966/2012 säädetyn julkisen hankintamenettelyn mukaisesti. Pienjännitesähkön hintasääntely on kumottu valtion virallisessa lehdessä 4.4.2009 julkaistulla asetuksella (astunut voimaan 1.7.2009), ja on tarkoituksenmukaista etsiä tarjouksia vapautetuilta energiamarkkinoilta, joilla hinnat ovat kilpailukykyisempiä.
Tavarantoimitukset
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Kaikki erät
Julkinen hankintasopimus
Osallistumisehdot
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Välitavoitteet
26/06/2018 00:00
31/07/2018 13:00
06/08/2018 11:00
Erät
Erän numero Otsikko Kuvaus
Erä 1
Sähkövoiman toimittaminen viraston päätoimipaikan rakennuksiin
Sopimuksen kohteena on yksinomaan korkeajännitteisen sähköenergian toimittaminen sähkön myyjän välityksellä, sillä virastolla on suorat sopimukset liittymisestä sähköverkkoihin sähkön siirrosta vastaavan sähköverkkoyhtiön kanssa. Virasto maksaa tosiasialliset jakelukustannukset suoraan sähköverkkoyhtiölle, joten valittu sähkön myyjä veloittaa virastolta vain sovitut kustannukset siten kuin tästä hankintamenettelystä seuraa. Kaikki sähkömittarit, joilla mitataan toimitettavaa sähköä, ovat kiinteistön haltijan omistuksessa.
Erä 2
Kaasun toimittaminen viraston päätoimipaikan rakennuksiin
Sopimuksen kohteena on yksinomaan maakaasun toimittaminen. Tällä hetkellä AA2-rakennuksen kaasunmittauslaitteistot ovat viraston omistuksessa ja AA1-rakennuksen vastaavat laitteistot ovat vuokralla: — AA1: mittauslaitteistot ovat vuokralla ja etämittauslaitteet ovat viraston omistuksessa, — AA2: mittauslaitteistot ovat viraston omistuksessa, ja etämittaus ei ole käytössä.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2018/S 120-272187
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
26/06/2018 00:00