Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Pesulapalvelut, kuivapesu ja liinavaatteista ja vaatteista huolehtiminen Euroopa...
Hankintaviranomainen:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
01/08/2018
Tarjousten vastaanoton määräaika:
14/09/2018
Tila:
Suljettu
Tiedot
OIB.02/PO/2018/034/769
Pesulapalvelut, kuivapesu ja liinavaatteista ja vaatteista huolehtiminen Euroopan komission Brysselissä sijaitsevia päiväkoteja, lastenhoitopaikkoja ja virallisia ateriapalveluja varten
Tämän tarjouspyynnön kohteena ovat pesulapalvelut, kuivapesu ja liinavaatteista ja vaatteista huolehtiminen Euroopan komission Brysselissä sijaitsevia päiväkoteja, lastenhoitopaikkoja ja virallisia ateriapalveluja varten.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Puitesopimus
http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
Hinta
Osallistumisehdot
Tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa kaikki asiakirjat ja tiedot, joita vaaditaan tämän ilmoituksen kohdassa III.1 (osallistumisvaatimukset) ja jotka on lueteltu tarjouseritelmien liitteessä I (tarkistusluettelo asiakirjoista, jotka on täytettävä ja toimitettava).Tarjoajan on liitettävä mukaan asianmukaisesti allekirjoitettu ja päivätty virallinen vakuutus siitä, että tämä ei ole missään sellaisessa tilanteessa, joka johtaisi Euroopan unionin tarjouskilpailusta poissulkemiseen. Kunnian ja omantunnon kautta annetun vakuutuksen on oltava kokonaisuudessaan seuraavalla verkkosivustolla julkaistun mallin mukainen: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfmHuomaa, että valitun tarjoajan on poissulkemisen uhalla toimitettava seuraavat todistusasiakirjat kunnian ja omantunnon kautta annetun vakuutuksen vahvistamiseksi ennen sopimuksen allekirjoittamista.Huomaa, että jokaisen ryhmittymän jäsenen osalta on toimitettava kunnian ja omantunnon kautta annettu vakuutus sekä todistusasiakirjat ja tiedot, mikäli ryhmittymä valitaan sopimusosapuoleksi.
Tarjoajan on toimitettava— jäljennös 2:n viime tilikauden tilinpäätösasiakirjoista (taseet ja tuloslaskelmat), joista käy ilmi vuotuinen voitto ennen veroja. Jos tarjoaja ei voi perustellusta syystä toimittaa kyseisiä asiakirjoja, tarjoajan on liitettävä mukaan ilmoitus 2:n viime vuoden vuotuisesta tuloksesta ennen veroja. Jos tilinpäätöslaskelmista tai ilmoituksesta käy ilmi, että tarjoajalla on kahdelta viime vuodelta keskimäärin tappiota, tarjoajan on toimitettava taloudellisen ja rahoituksellisen tilanteensa todistamiseksi jokin muu asiakirja, kuten kolmannen osapuolen (esimerkiksi emoyhtiön) antama asianmukainen takuu, tilintarkastajien tai auktorisoitujen tilintarkastajien lausunnot tai muun vastaavan asiantuntijan lausunto,— ilmoitus tämän hankintailmoituksen kohteena olevan alan vuotuisesta erityisliikevaihdosta 2:n viime tilikauden ajalta.
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä:— hakijan tulee esittää esimerkkejä seuraavankaltaisista solmimistaan sopimuksista:—— joista yksi koskee pesulapalveluita painon mukaan yhdelle ja samalle asiakkaalle,—— joista toinen koskee kappalemääräisiä pesulapalveluita yhdelle ja samalle asiakkaalle,— laadunhallintaa koskeva sertifikaatti (esimerkiksi ISO 9001 -sertifikaatti tai vastaava) tai, mikäli tarjoajalla ei ole käytettävissään kyseisiä sertifikaatteja tai mahdollisuutta saada niitä asetettuihin määräaikoihin mennessä, mitkä tahansa muut tarjoajan itsensä toimittamat laadunvarmistustoimia koskevat vastaavat todisteet,— sertifikaatti hygieniatasosta sekä tekstiilien mikrobiologisen saastumisen ehkäisemisestä (esim. RABC-sertifikaatti tai muu vastaava sertifikaatti) tai, mikäli tarjoajalla ei ole käytettävissään kyseisiä sertifikaatteja tai mahdollisuutta saada niitä asetettuihin määräaikoihin mennessä, mitkä tahansa muut todisteet, jotka yritys toimittaa moitteettoman hygieniatason varmistamiseksi,
Hakijan tulee esittää 3 seuraavankaltaista sopimusta:— joista ainakin yksi koskee pesulapalveluita painon mukaan yhdelle ja samalle asiakkaalle määrän ollessa vähintään 43 000 kg vuodessa,— joista ainakin yksi koskee kappalemääräisiä pesulapalveluita yhdelle ja samalle asiakkaalle määrän ollessa vähintään 28 000 kappaletta vuodessa.
Välitavoitteet
01/08/2018 00:00
Ei sovelleta
Ei sovelleta
14/09/2018 15:00
17/09/2018 10:00
Erät Tarjouspyynnössä ei ole eriä.
Ilmoitukset
Viite Notice type Julkaisupäivämäärä
2018/S 146-333501 Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta 01/08/2018 00:00