Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Salmonellan ja kampylobakteerin mikrobilääkeherkkyyttä koskevan testauksen ulkoi...
Hankintaviranomainen:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
03/07/2018
Tarjousten vastaanoton määräaika:
21/09/2018
Tila:
Suljettu
Tiedot
OJ/2018/OCS/8959
Salmonellan ja kampylobakteerin mikrobilääkeherkkyyttä koskevan testauksen ulkoinen laadunarviointi
Sopimukseen kuuluu EU-tason valvontatavoitteiden mukainen ulkoinen salmonella enterican (erä 1) ja kampylobakteerien (Campylobacter jejuni/coli) (erä 2) mikrobilääkeherkkyystestauksen laadunarviointisuunnitelma (katso kohta 2.1).
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Yksi tai useampi erä
Puitesopimus
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Osallistumisehdot
Katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Välitavoitteet
03/07/2018 00:00
21/09/2018 16:00
25/09/2018 10:00
Erät
Erän numero Otsikko Kuvaus
Erä 1
Ulkoinen laadunarviointi salmonellan osalta
Erä 1 sisältää ulkoisen serotyypitystä ja mikrobilääkeherkkyyttä koskevan laadunarviointitoimenpiteen järjestämisen, johon kuuluu ESBL-beetalaktamaasin, hankitun ampC-beetalaktamaasin ja karbapenemaasia tuottavien Salmonella enterica -lajien havainnointi ja varmistaminen.
Erä 2
Ulkoinen laadunarviointi kampylobakteerin osalta
Erä 2 sisältää ulkoisen laadunarviointitoimenpiteen laatimisen kampylobakteerien alalajien Campylobacter jejuni ja coli määrittelyä ja niiden mikrobilääkeherkkyyden testaamista varten.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2018/S 125-283838
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
03/07/2018 00:00