Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Copernicus-ohjelman maanseurantapalvelut – korkearesoluutioiset maanpeitteen omi...
Hankintaviranomainen:
European Environment Agency (EEA)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
17/07/2018
Tarjousten vastaanoton määräaika:
02/10/2018
Tila:
Suljettu
Tiedot
EEA/IDM/R0/18/009
Copernicus-ohjelman maanseurantapalvelut – korkearesoluutioiset maanpeitteen ominaisuudet referenssivuoden 2018 osalta
Tämän tarjouspyynnön tavoitteena on sellaisen palvelusopimuksen (-sopimusten) tekeminen talouden toimijan (toimijoiden) kanssa, jotka koskevat 4:n nykyisen korkearesoluutioisen kerroksen (High Resolution layers – HRL) päivittämistä ja tuottamista siten, että niihin tehdään joitakin muutoksia (pääasiassa uudet tai muunnetut muutostuotteet), referenssivuoden 2018 osalta sekä ajanjakson 2015–2018 muutostuotteita.Tämä tarjouspyyntö on jaettu seuraaviin 4 erään:— erä 1: läpäisemättömyys (2018), läpäisemättömyyden muutos (2015–2018) ja rakennetut alueet (2018),— erä 2: metsätuotteet: puupeitteen tiheys ja vallitseva lehtityyppi ja muutostuotteet sekä metsätyypin tuotteet,— erä 3: nurmialueet ja nurmialueiden muutos,— erä 4: vesialueet ja kosteikot.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Yksi tai useampi erä
Julkinen hankintasopimus
Osallistumisehdot
ilmoitetaan tarjouseritelmien kohdissa 2.2.1 ja 2.2.2.1.
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Välitavoitteet
17/07/2018 00:00
02/10/2018 14:00
04/10/2018 10:00
Erät
Erän numero Otsikko Kuvaus
Erä 1 Läpäisemättömyys (2018), läpäisemättömyyden muutos (2015–2018) ja rakennetut alueet (2018) Tämän erän kohteena on 3 pääasiallisen tuotteen tuotanto:1) nykyisten läpäisemättömyyden tilaa koskevien tuotteiden jatkaminen referenssivuoden 2018 osalta siten, että spatiaalista resoluutiota korotetaan 20 metristä 10 metriin (tällä hetkellä),2) nykyisten läpäisemättömyyden muutosta koskevien tuotteiden jatkaminen kaudelle 2015–2018 (resoluutio 20 metriä) ja3) rakennettuja alueita koskevien komponenttien tilaa koskeva kerros vuoden 2018 osalta (spatiaalinen resoluutio 10 metriä).Läpäisemättömyyttä koskevan korkearesoluutioisen kerroksen aikasarja on pisin kaikkiin muihin korkearesoluutioisiin kerroksiin verrattuna. Ne ulottuvat vuosien 2006, 2009, 2012 ja 2015 tuotteisiin ja niihin liittyviin muutostuotteisiin. Tuotantomenetelmä ja työnkulku ovat tällä hetkellä suhteellisen vakaita, mutta aiempiin tuotteisiin tehdään 2 merkittävää muutosta:1) vuoden 2018 läpäisemättömyyden tilaa koskevalla kerroksella spatiaalista resoluutiota parannetaan pikselikoosta 20 metriä x 20 metriä kokoon 10 metriä x 10 metriä teknisen kehityksen ja edistyksen mukaisesti,2) lisäarvon tuottamiseksi mukaan sisällytetään yhdenmukaistettu rakennettuja alueita koskeva tuote, jonka Euroopan komission yhteinen tutkimuskeskus (JRC) kehitti osana Euroopan asutusta koskevaa karttaa (European Settlement Map – ESM). Tuote perustuu Sentinel-2-kuviin, ja se on saatavilla täysin yhdenmukaistettuna läpäisemättömyyttä koskevan osan kanssa ja samassa resoluutiossa (10 metriä x 10 metriä).
Erä 2 metsätuotteet: puupeitteen tiheys ja vallitseva lehtityyppi ja muutostuotteet sekä metsätyypin tuotteet Tämä erä koskee metsää koskevan korkearesoluutioisen kerroksen toista päivitystä. Tehtävässä noudatetaan suurelta osin vakiintunutta työnkulkua ja menetelmiä pääasiallisen puupeitteen tiheyttä (tree cover density – TCD) ja vallitsevaa lehtityyppiä (dominant leaf type – DLT) koskevan tuotteen saamiseksi referenssivuoden 2018 osalta. Saadut metsätuotteet sisällytetään mukaan aiempien tuotteiden tapaan. Pääasiallisia metsää koskevaan korkearesoluutioisen kerrokseen tehtyjä muutoksia ovat seuraavat:1) spatiaalisen resoluution parantaminen (10 metriä x 10 metriä) tilaa koskevien kerrosten osalta muiden korkearesoluutioisten kerrosten mukaisesti ja2) muutostuotteiden yksinkertaistaminen ensimmäisistä (2012–2015) metsää koskevista muutostuotteista saatujen kokemusten perusteella.Muutostuotteiden saamiseksi koko saatavilla olevan aikasarjan osalta nämä yksinkertaistukset toteutetaan sekä kauden 2012–2015 (nykyisten kauden 2012–2015 muutostuotteiden perusteella) että kauden 2015–2018 osalta.
Erä 3 Nurmialueet ja nurmialueiden muutos Tämä erä koskee vuoden 2015 nurmialueita koskevien tuotteiden päivityksen sekä nurmialueita koskevan ensimmäisen muutostuotteen tuottamista. Spatiaalista resoluutiota parannetaan (10 metriä x 10 metriä) tilaa koskevien kerrosten osalta muiden erien mukaisesti.
Erä 4 Vesialueet ja kosteikot Tämä erä koskee vuoden 2015 kosteikkoja koskevan vertailutuotteen päivitys vähittäin toteutettavan arkistointityypin mukaan. Päivityksen tyyppi on erilainen muihin eriin verrattuna, sillä vettä ja kosteikkoja (water and wetness – WAS) koskevaa tuotetta käytetään olennaisesti vesi- ja kosteikko-olosuhteiden esiintymisen tiheyden kartoittamiseen pitkän ajan (7 vuotta) kuluessa (vuosittain toteutetaan 4 kausittaista havainnointia). Muiden erien tapaan vettä ja kosteikkoja koskevan tuotteen osalta referenssivuoden 2018 päivityksessä siirrytään spatiaaliseen resoluutioon 10 metriä x 10 metriä).
Ilmoitukset
Viite Notice type Julkaisupäivämäärä
2018/S 183-413243 Oikaisu 22/09/2018 00:00
2018/S 135-307138 Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta 17/07/2018 00:00