Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Euroopan lintuja koskeva tilannearviointi – Euroopan lintujen punainen luettelo ...
Hankintaviranomainen:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
21/07/2018
Tarjousten vastaanoton määräaika:
29/08/2018
Tila:
Suljettu
Tiedot
ENV.D.3/SER/2018/0018
Euroopan lintuja koskeva tilannearviointi – Euroopan lintujen punainen luettelo 2020 (EU ja koko Eurooppa)
Sopimuksen tavoitteena on komission tukeminen lintudirektiivin 12 artiklan mukaisten vuosien 2013–2018 kansallisten kertomusten analysoinnissa. Tähän sisältyy lintuja koskevien EU:n lintukantojen tilaa koskevien arviointien saattaminen ajan tasalle sekä näiden tietojen analysointi ja tulkinta tarpeen mukaan EU:n seuraavaa luonnon tilaa koskevaa teknistä raporttia varten sekä komission neuvostolle ja parlamentille toimittamaa kertomusta varten. Molemmat asiakirjat on tarkoitus julkaista vuonna 2020. Sopimuksen tuloksia hyödynnetään biologista monimuotoisuutta koskevan strategian loppuarvioinnissa, joka julkaistaan samaan aikaan luonnon tilaa koskevien kertomusten kanssa vuoden 2020 jälkipuoliskolla. Lisäksi sopimusosapuolen on julkaistava päivitetty versio Euroopan lintujen punaisesta luettelosta (EU ja koko Eurooppa) toisessa vaiheessa ja jäsenvaltioilta saatujen tietojen hyödyntämiseksi parhaalla mahdollisella tavalla.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Kokonaistaloudellisesti edullisin
Välitavoitteet
21/07/2018 00:00
29/08/2018 16:00
12/09/2018 10:30
Erät Tarjouspyynnössä ei ole eriä.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2018/S 139-316727
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
21/07/2018 00:00