Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Ilmastoinnin parantaminen
Hankintaviranomainen:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
04/08/2018
Tarjousten vastaanoton määräaika:
28/09/2018
Tila:
Suljettu
Tiedot
AO/007/18
Ilmastoinnin parantaminen
Sopimuksen kohteeseen sisältyvät kaikki seuraavia koskevat johtotoimet sekä tekniset ja hallinnolliset toimet:(1) hankkeiden, niihin liittyvien täydentävien asiakirjojen sekä rakennuksen tietomallintamisen (building information modelling – BIM) laatiminen ja käsittely laitteiden toimittamiseksi, asentamiseksi, testaamiseksi ja käyttöön ottamiseksi tämän tarjouspyynnön kohteena olevia kunnostustöitä varten. Tähän sisältyy myös hanke kalusteiden toimittamista ja toimitilojen sisustamista varten EUIPOn perushuonekalujen perusteella.Sopimusosapuoli vastaa kaikkien tarvittavien asiakirjojen laatimisesta tarvittavien lisenssien ja lupien saamiseksi käyttöönoton ja laillistamisen alusta alkaen,(2) töiden suorittaminen. Hankkeessa määriteltyjen toimitusten ja asennustöiden konkreettinen toteutus, mukaan luettuina kaikkien materiaalien, työvoiman ja työkalujen toimitus. Perushuonekalujen toimitus EUIPOon ei sisälly sopimukseen,3) huolto takuukauden aikana.
Rakennusurakat
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Julkinen hankintasopimus
Kokonaistaloudellisesti edullisin
Osallistumisehdot
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Välitavoitteet
04/08/2018 00:00
28/09/2018 13:00
03/10/2018 11:00
Erät Tarjouspyynnössä ei ole eriä.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2018/S 149-340215 Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta 04/08/2018 00:00