Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Eurooppalainen yrittäjyyskoulutusohjelma korkeakouluopettajille
Hankintaviranomainen:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
17/08/2018
Tarjousten vastaanoton määräaika:
15/01/2019
Tila:
Suljettu
Tiedot
EASME/COSME/2018/020
Eurooppalainen yrittäjyyskoulutusohjelma korkeakouluopettajille
Tämä on avoin tarjousmenettely, jonka tarkoituksena on solmia palvelusopimus sellaisen korkeakouluopettajille suunnatun yrittäjyyskoulutusohjelman järjestämisestä, testauksesta, toimittamisesta ja levityksestä, joka päivittäisi näiden opettajien taitoja ja pedagogisia välineitä.Tämän toimen yleistavoitteena on edistää monialaista lähestymistapaa eurooppalaisissa korkeakouluissa ja niin muodoin tukea yrittäjyyskoulutuksen ottamista mukaan opetukseen myös perinteisten kauppakorkeakoulujen ja taloustieteen tiedekuntien ulkopuolella.Tämän toimen erityistavoitteena on tukea korkeakouluympäristössä toimiville opettajille toimitettavien koulutusmoduulien suunnittelua, kehittämistä ja koostamista. Sopimusosapuolen toimien edellytetään keskittyvän sekä yrittäjyyskoulutusohjelman menetelmiin että sen sisältöön.Yksityiskohtaisemmat tiedot sopimusosapuolen tehtävistä on saatavilla tarjouseritelmien kohdasta 1.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Julkinen hankintasopimus
https://ec.europa.eu/easme/en
Kokonaistaloudellisesti edullisin
Osallistumisehdot
katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Välitavoitteet
17/08/2018 00:00
15/01/2019 15:00
16/01/2019 10:00
Erät Tarjouspyynnössä ei ole eriä.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2018/S 212-483698 Oikaisu 03/11/2018 00:00
2018/S 157-359376 Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta 17/08/2018 00:00