Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Tuki ihmisten ja suurpetojen rinnakkaiseloa koskevia uusia alueellisia/paikallis...
Hankintaviranomainen:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
04/08/2018
Tarjousten vastaanoton määräaika:
17/09/2018
Tila:
Suljettu
Tiedot
ENV.D.3/SER/2018/0021
Tuki ihmisten ja suurpetojen rinnakkaiseloa koskevia uusia alueellisia/paikallisia foorumeja varten
Tämä tarjouspyyntö koskee palvelujen toimittamista sidosryhmien vuoropuhelun helpottamiseksi ja suurpetojen suojelemiseen liittyvien konfliktien vähentämiseksi. Sopimusosapuolen on perustettava tai autettava perustamaan vähintään 3 alueellista tai paikallista sidosryhmien foorumia sekä varmistettava niiden toiminta (mukaan luettuina tuki, sihteeristö, sovittelija/välittäjä, kokouspaikat, ateriapalvelut, viestintästrategia jne.) hyödyntämällä asiaankuuluvia konfliktinratkaisutekniikoita. Vähintään 15 kokousta/työpajaa on järjestettävä kunkin perustetun foorumin (vähintään 3 foorumia) osalta. Kullakin alueella, jolla alueelliset/paikalliset foorumit on perustettu, sopimusosapuolen on varmistettava 2–3 asiaankuuluvan toimen toteuttaminen. Kyseiset toimet on lueteltu Euroopan suurpetokantoihin liittyviä keskeisiä toimia (”Key actions for large carnivore populations in Europe”) koskevassa asiakirjassa (http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/key_actions_large_carnivores_2015.pdf).
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Kokonaistaloudellisesti edullisin
Välitavoitteet
04/08/2018 00:00
17/09/2018 16:00
01/10/2018 10:30
Erät Tarjouspyynnössä ei ole eriä.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2018/S 149-340238
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
04/08/2018 00:00