Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Luokkahuoneisiin ja verkko-oppimiseen liittyvä tietotekninen koulutus
Hankintaviranomainen:
European Investment Bank (EIB)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
22/09/2018
Tarjousten vastaanoton määräaika:
24/10/2018
Tila:
Suljettu
Tiedot
CFT-1489
Luokkahuoneisiin ja verkko-oppimiseen liittyvä tietotekninen koulutus
EIP käynnistää tarjouspyynnön, jonka tarkoituksena on puitesopimusten tekeminen sellaisten palveluntarjoajien kanssa, jotka tarjoavat erilaisia tietoteknisiä koulutuksia EIP:n henkilöstölle joko yhteisinä muodollisina koulutustilaisuuksina tai verkko-oppimisena. Tämä tarjouspyyntö on jaettu seuraaviin 2 erään:erä 1: Microsoft-työkaluja koskevat koulutuskurssit (esim. Microsoft Word tai Excel),erä 2: tietotekniset koulutuskurssit, muut kuin Microsoft-työkalut.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Välitavoitteet
22/09/2018 00:00
24/10/2018 23:59
26/10/2018 14:00
Erät
Erän numero Otsikko Kuvaus
Erä 1
Microsoft-työkaluja koskevat koulutuskurssit
EKP etsii palveluntarjoajia, joilla on huomattavaa kokemusta korkealaatuisten tietoteknisten koulutusten kehittämisestä ja toimittamisesta kansainvälisessä ympäristössä suurille yksityisille yrityksille ja/tai julkisille järjestöille.Tarjouspyynnön tavoitteena on tarjota erilaisia tietoteknisiä koulutuksia kaikelle EIP:n henkilöstölle seuraavasti:— koulutuskurssien, työpajojen, välineiden ja materiaalien suunnittelu ja mukautus EIP:n tarpeisiin,— ryhmäkoulutustilaisuuksien, työpajojen, työkalujen ja materiaalien toimitus,— helposti saatavilla olevien käyttövalmiiden verkko-oppimisen kurssien toimitus ja toteutus.— räätälöityjen verkko-oppimisen kurssien suunnittelu, toimitus ja toteutus.Tässä erässä toimitettujen palvelujen avulla on tarkoitus tarjota osallistujille (erityisesti loppukäyttäjille) käytännön koulutusta ja antaa heille tarvittavat taidot EIP:n työasemilla olevien Microsoftin tietoteknisten työkalujen käyttöön.
Erä 2
Tietotekniset koulutuskurssit, muut kuin Microsoft-työkalut
EKP etsii palveluntarjoajia, joilla on huomattavaa kokemusta korkealaatuisten tietoteknisten koulutusten kehittämisestä ja toimittamisesta kansainvälisessä ympäristössä suurille yksityisille yrityksille ja/tai julkisille järjestöille.Tarjouspyynnön tavoitteena on tarjota erilaisia tietoteknisiä koulutuksia kaikelle EIP:n henkilöstölle seuraavasti:— koulutuskurssien, työpajojen, välineiden ja materiaalien suunnittelu ja mukautus EIP:n tarpeisiin,— ryhmäkoulutustilaisuuksien, työpajojen, työkalujen ja materiaalien toimitus,— helposti saatavilla olevien käyttövalmiiden verkko-oppimisen kurssien toimitus ja toteutus.— räätälöityjen verkko-oppimisen kurssien suunnittelu, toimitus ja toteutus.Tähän erään kuuluvilla palveluilla on tarkoitus tarjota osallistujille käytännön koulutusta ja auttaa heitä työskentelemään tehokkaammin käyttäessään muita kuin Microsoftin työkaluja, ohjelmistoja ja teknologiaa.Tällä viitataan EIP:n yleisesti käyttämien työkalujen säännöllisten loppukäyttäjien tarpeisiin sekä tarkkaan ja perusteelliseen tekniseen koulutukseen tietotekniikka- ja järjestelmätukiryhmien ylläpitäjille ja loppukäyttäjille.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2018/S 183-413249
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
22/09/2018 00:00