Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Kevyiden maantieajoneuvojen ilmastovaikutusten analysoinnin, arvioinnin ja niitä...
Hankintaviranomainen:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
04/04/2012
Tarjousten vastaanoton määräaika:
22/05/2012
Tila:
Suljettu
Tiedot
CLIMA.C.2/FRA/2012/0006
Kevyiden maantieajoneuvojen ilmastovaikutusten analysoinnin, arvioinnin ja niitä koskevan politiikan kehittämisen alaan liittyviä palveluja koskeva puitesopimus.
Asetuksessa (EY) N:o 443/2009 (autojen hiilidioksidipäästöt) henkilöautojen valmistajille asetetaan lyhyen aikavälin tavoite, jonka mukaan hiilidioksidipäästöjen määrää on vuoteen 2015 mennessä vähennettävä 130 grammaan kilometriä kohti. Tavoitteen asteittainen soveltaminen aloitetaan vuonna 2012. Pitkän aikavälin tavoitteena on, että hiilidioksidipäästöjä vähennetään 95 grammaan kilometriä kohti vuoteen 2020 mennessä. Asetuksessa (EU) N:o 510/2011 (kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöt) kevyiden hyötyajoneuvojen valmistajien tavoitteeksi asetetaan se, että hiilidioksidipäästöjen määrää on vuoteen 2017 mennessä vähennettävä 175 grammaan kilometriä kohti. Pitkän aikavälin tavoitteena on, että hiilidioksidipäästöjä vähennetään 147 grammaan kilometriä kohti vuoteen 2020 mennessä.Näiden asetusten eri osien toimeenpanemiseksi on myöhemmin toteutettu useita täytäntöönpanotoimenpiteitä.Asetuksen (EY) N:o 443/2009 13 artiklan 5 kohdassa säädetään, että erityisille hiilidioksidipäästötavoitteille ja tuotantomäärältään pieniä valmistajia ja pienimuotoista tuotantoa harjoittavia valmistajia koskeville poikkeuksille on tehtävä uudelleentarkastelu, jonka tavoitteena on määrittää— keinot, joiden avulla voidaan vuoteen 2020 mennessä saavuttaa pitkän aikavälin tavoitteena oleva taso 95 g CO2/km kustannustehokkaalla tavalla, ja— tämän tavoitteen täytäntöönpanoon liittyvät näkökohdat, mukaan lukien liikapäästömaksu.Myös asetuksen (EU) N:o 510/2011 13 artiklan 1 kohdassa asetetaan vastaavanlaisia vaatimuksia ja edellytetään, että tavoitteen toteutettavuus on varmistettava.Komissio on suorittamassa asetusten (EY) N:o 443/2009 (autojen hiilidioksidipäästöt) ja (EU) N:o 510/2011 (kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöt) uudelleentarkastelua, joka saataneen päätökseen vuoden 2012 loppuun mennessä. Hyväksyntämenettelyyn Euroopan parlamentissa ja neuvostossa voidaan tarvita väliaikaista tukea. Täydentävää tukea voidaan myös tarvita mahdollisesti tarvittaville täytäntöönpano- tai valvontatoimille. Myös politiikan edelleen kehittämiseen liittyvät vaatimukset ovat mahdollisia. Tästä ovat esimerkkinä muun muassa lainsäädännön mahdolliset myöhemmät uudelleentarkastelut, tarve käsitellä kevyitä hyötyajoneuvoja koskevan lainsäädännön ja mahdollisen raskaita hyötyajoneuvoja koskevan tulevan strategian välistä mahdollista vuorovaikutusta sekä kaksipyöräisiin moottoriajoneuvoihin tai moottoroituihin nelipyöriin liittyvät mahdolliset tulevat toimet.Lainsäädäntöä ja politiikkoja on tarkoitus tarkastella säännöllisesti uudelleen kehittyvän tieteellisen tietämyksen huomioon ottamiseksi. EU:n politiikkojen osalta on myös tehtävä jatkuvasti arviointeja, jotta niiden tehokkuutta ja asianmukaista täytäntöönpanoa arvioidaan etenkin ilmastonmuutokseen liittyvien EU:n tavoitteiden saavuttamisen osalta. Sopimuspuoleksi valittavien tarjoajien on suoritettava seuraavanlaisia palveluja:1) ilmastonmuutokseen vaikuttaviin ajoneuvojen päästöihin ja energian elinkaareen, etenkin hiilidioksidipäästöihin, liittyvä analyyttinen tuki,2) analyysi maantieajoneuvojen hiilidioksidipäästöjä koskevan nykyisen EU:n lainsäädännön tietyistä näkökohdista, lainsäädännön täytäntöönpanotoimenpiteistä ja näkökohdista, joiden muuttaminen voi olla tarpeen, 3) ilmastonmuutokseen vaikuttavien ajoneuvojen päästöjen vähentämistä koskeviin toimenpiteisiin liittyvät teknologiat, kustannukset, edut, kustannustehokkuus, toimitusrajoitukset, hintapreemiot, muut taloudelliset vaikutukset ja muut seuraukset,4) katsaus ajoneuvomarkkinoiden aiempiin muutoksiin ajoneuvosegmenttien kehittymisen, toimitettujen laitteiden, kustannusten, teknisten näkökohtien, valmistajien tarjonnan, kuluttajien mieltymysten ja ilmastonmuutokseen vaikuttaviin päästöihin kohdistuvan vaikutuksen...
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Ei sovelleta
Välitavoitteet
04/04/2012 00:00
Ei sovelleta
11/05/2012 23:59
14/05/2012 00:00
22/05/2012 23:59
04/06/2012 00:00
Erät Tarjouspyynnössä ei ole eriä.
Ilmoitukset
Viite Notice type Julkaisupäivämäärä
2012/S 66-106926 Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta 04/04/2012 00:00