Tarjouspyynnön tiedot

Rectificatif No 3 concernant les extincteurs publié. Le Formulaire 8 - Partie 4 - modifié
Otsikko:
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen rakennusten sähkölaitteiden, sähkötöiden, ...
Hankintaviranomainen:
European Court of Auditors (ECA)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
24/10/2018
Tarjousten vastaanoton määräaika:
30/11/2018
Tila:
Suljettu
Tiedot
AO 675
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen rakennusten sähkölaitteiden, sähkötöiden, lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointilaitteiden sekä saniteettilaitteiden huolto
Tämän tarjouspyyntömenettelyn avulla on tarkoitus valita sopimusosapuoli suorittamaan seuraavat tehtävät: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen rakennuksissa sijaitsevien sähkölaitteiden huoltopalvelut ja sähkötöiden ja LVI-/putkitöiden suorittaminen.Sopimus jaetaan kahteen erilliseen erään:— erä 1: sähkölaitteiden, turvalaitteiden ja sähkötöiden huolto Euroopan tilintarkastustuomioistuimen rakennuksissa,— erä 2: lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointilaitteiden sekä saniteettilaitteiden ja niihin liittyvien töiden huolto Euroopan tilintarkastustuomioistuimen rakennuksissa.
Rakennusurakat
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Välitavoitteet
24/10/2018 00:00
Ei sovelleta
Ei sovelleta
30/11/2018 17:00
04/12/2018 10:00
Erät
Erän numero Otsikko Kuvaus
Erä 1 Sähkölaitteiden ja sähkötöiden huolto Sopimus kattaa seuraavat huoltopalvelut:— kaikki ennaltaehkäisevät huoltotoimet,— kaikki korjaavat huoltotoimet,— kaikki valvontapalvelut,— ympäristöasioiden hallintaan liittyvät tukipalvelut,— tuki määräajoin tehtävien tarkastusten aikana.Nämä palvelut suoritetaan sopimuksen kestoaikana tuomioistuimen tarpeiden mukaan.Sähkötyöt, jotka eivät kuulu niiden huoltopalvelujen piiriin kuuluviin toimenpiteisiin, joille ilmenee tarvetta sopimuksen kestoaikana, ovat erityisesti pieniä muutoksia ja/tai kunnostus- tai korjaushankkeita tai kolmannen osapuolen yrityksen toteuttamien töiden seurantaa. Pieniä muutoksia voidaan tehdä sopimuksen koko kestoaikana tuomioistuimen tarpeen mukaan, kun taas kunnostus- ja korjaushankkeet ovat monimutkaisempia toimia, jotka vaativat usean yrityksen osallistumista. Jokainen hanke suoritetaan ainoastaan 1 kerran sopimuksen kestoaikana.Sopimukseen sisältyvät tärkeimmät laitteet on lueteltu liitteessä 2A. Niiden tekninen ja määrällinen kuvaus on annettu ainoastaan tiedoksi. Luettelo ei ole kattava, ja sopimusosapuolen on täydennettävä sitä tarvittaessa. Kaikkien laitteiden oletetaan olevan hyvässä toimintakunnossa. Kaikkia laitteita, lisälaitteita ja -tarvikkeita pidetään laitteistoihin kuuluvina osina.Tilintarkastustuomioistuin on laatinut ennakkoon suuntaa-antavan luettelon niistä palveluista ja hankinnoista, joita tuomioistuin voi pyytää joko tähän sopimukseen liittyvän korjaushuollon puitteissa tai tähän sopimukseen liittyvien töiden puitteissa (liite 2C). Tämä luettelo ei sido tilintarkastustuomioistuinta suorituttamaan kyseisiä palveluja/töitä, ja luetteloa joudutaan tarkistamaan ajan ja tarpeiden myötä.
Erä 2 Lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointilaitteiden sekä saniteettilaitteiden huolto Sopimus kattaa seuraavat huoltopalvelut:— kaikki ennaltaehkäisevät huoltotoimet,— kaikki korjaavat huoltotoimet,— kaikki valvontapalvelut,— ympäristöasioiden hallintaan liittyvät tukipalvelut,— tuki määräajoin tehtävien tarkastusten aikana.Nämä palvelut suoritetaan sopimuksen kestoaikana tuomioistuimen tarpeiden mukaan.LVI-/putkityöt, jotka eivät kuulu niiden huoltopalvelujen piiriin kuuluviin toimenpiteisiin, joille ilmenee tarvetta sopimuksen kestoaikana, ovat erityisesti pieniä muutoksia ja/tai kunnostus- tai korjaushankkeita tai kolmannen osapuolen yrityksen toteuttamien töiden seurantaa. Pieniä muutoksia voidaan tehdä sopimuksen koko kestoaikana tuomioistuimen tarpeen mukaan, kun taas kunnostus- ja korjaushankkeet ovat monimutkaisempia toimia, jotka vaativat usean yrityksen osallistumista. Jokainen hanke suoritetaan ainoastaan 1 kerran sopimuksen kestoaikana.Sopimukseen sisältyvät tärkeimmät laitteet on lueteltu liitteessä 2A. Niiden tekninen ja määrällinen kuvaus on annettu ainoastaan tiedoksi. Luettelo ei ole kattava, ja sopimusosapuolen on täydennettävä sitä tarvittaessa. Kaikkien laitteiden oletetaan olevan hyvässä toimintakunnossa. Kaikkia laitteita, lisälaitteita ja -tarvikkeita pidetään laitteistoihin kuuluvina osina.Tilintarkastustuomioistuin on laatinut ennakkoon suuntaa-antavan luettelon niistä palveluista ja hankinnoista, joita tuomioistuin voi pyytää joko tähän sopimukseen liittyvän korjaushuollon puitteissa tai tähän sopimukseen liittyvien töiden puitteissa (liite 2C). Tämä luettelo ei sido tilintarkastustuomioistuinta suorituttamaan kyseisiä palveluja/töitä, ja luetteloa joudutaan tarkistamaan ajan ja tarpeiden myötä.
Ilmoitukset
Viite Notice type Julkaisupäivämäärä
2018/S 210-479171 Oikaisu 31/10/2018 00:00
2018/S 205-467118 Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta 24/10/2018 00:00