Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Tieteellinen tuki nitraattidirektiivin (direktiivi 91/676/ETY) toteuttamista var...
Hankintaviranomainen:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
24/11/2018
Tarjousten vastaanoton määräaika:
03/01/2019
Tila:
Suljettu
Tiedot
ENV.D.1/SER/2018/0035
Tieteellinen tuki nitraattidirektiivin (direktiivi 91/676/ETY) toteuttamista varten
Tämän palvelusopimuksen tavoitteena on tukea ympäristöasioiden pääosastoa ravinteiden käytön ja hallinnan teknisten, tieteellisten ja sosioekonomisten näkökohtien osalta maatalousalalla sekä komissiota sen nitraattidirektiivin täytäntöönpanovelvollisuuden täyttämisessä. Sopimukseen kuuluu— tieteellisen, sosioekonomisen ja teknisen neuvonnan toimittaminen silloin kun siihen tulee tarvetta sellaisten kysymysten osalta, jotka liittyvät suoraan tai välillisesti nitraattidirektiiviin,— raporttien tuottaminen ravinteiden käyttöön ja hallintaan sekä nitraattidirektiiviin liittyvistä tieteellisistä, teknisistä ja sosioekonomisista kysymyksistä,— sellaisten komissiolle toimitettujen raporttien analysointi, jotka liittyvät nitraattidirektiivin liitteessä III olevan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun poikkeukseen.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Kokonaistaloudellisesti edullisin
Välitavoitteet
24/11/2018 00:00
03/01/2019 16:00
17/01/2019 10:30
Erät Tarjouspyynnössä ei ole eriä.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2018/S 227-518555
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
24/11/2018 00:00