Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Strateginen tie eteenpäin: muutosorganisaatio, hankkeiden ja muutoksen hallinta
Hankintaviranomainen:
European Investment Bank (EIB)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
07/02/2019
Tarjousten vastaanoton määräaika:
18/03/2019
Tila:
Suljettu
Tiedot
WK-1530
Strateginen tie eteenpäin: muutosorganisaatio, hankkeiden ja muutoksen hallinta
Sopimuksen kohteena on EIP:n rahoitusoperaatio-osaston eri yksiköiden organisaatiomuutokseen, hankkeiden ja muutoksen hallintaan liittyvien toimien tuki.— erä 1: strateginen organisaatiorakenteen muutos,— erä 2: hankkeiden ja muutoksen hallinta.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Välitavoitteet
07/02/2019 00:00
18/03/2019 23:59
21/03/2019 14:00
Erät
Erän numero Otsikko Kuvaus
Erä 1
Strateginen organisaatiorakenteen muutos
Palveluntarjoajan edellytetään laativan organisaation rakennesuunnitelman, arvioivan nykyorganisaation vahvuuksia ja heikkouksia sekä avustavan suunniteltaessa huippuluokan uutta organisaatiorakennetta, johon saattaisi sisältyä ulkoistettuja palveluja ja/tai tekoälyyn perustuvia työkaluja.
Erä 2
Hankkeiden ja muutoksen hallinta
Palveluntarjoajan edellytetään tarjoavan— hankkeenhallintavalmiuksia – sekä suorittavan myös organisaation projektinhallintatoimiston (Project Management Office – PMO) toimia – niiden erilaisten organisaatiohankkeiden tueksi, joita käynnistetään EIP:n uudelleenjärjestelyiden ja kasvun tukemiseksi,— valmiuksia sen muutosprosessin hallitsemiseksi, joka sisältää muutoksia liiketoimintaprosesseissa, -järjestelmissä ja teknologiassa, työrooleissa sekä organisaatiorakenteissa,— virikkeitä EIP:n henkilökunnalle luotaessa ja toteutettaessa sellaisia muutoksenhallintastrategioita ja -suunnitelmia, jotka saavat mahdollisimman monet työntekijät hyväksymään muutoksen, toimimaan sen mukaisesti ja jotka vähentävät muutosvastarintaa,— tukea EIP:lle kaikentasoisten johtajien ja esimiesasemassa olevien henkilöiden valmentamisessa muutosten läpi.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2019/S 027-059053
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
07/02/2019 00:00