Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
"Tunne asiakkaasi" sekä muut toiminnan vaatimusten noudattamisen takaavat tukipa...
Hankintaviranomainen:
European Investment Bank (EIB)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
31/01/2019
Tarjousten vastaanoton määräaika:
29/03/2019
Tila:
Suljettu
Tiedot
LZ-1527
"Tunne asiakkaasi" sekä muut toiminnan vaatimusten noudattamisen takaavat tukipalvelut 2019–2022
Euroopan investointipankki (EIP) noudattaa perussääntönsä mukaisesti parasta pankkikäytäntöä (Best Banking Practice – "BBP"). Tähän pohjautuen sääntelyn ja markkinoiden kehitystä seurataan näin ollen tarkkaan.EIP:n tavoitteena on erän 1 kohdalla valita useita palveluntarjoajia, jotka auttavat EIP:n liiketapahtumien hallinta- ja uudelleenjärjestelyosaston (Transactions Management and Restructurings Directorate – TMR) / tunne asiakkaasi (Know Your Customer – KYC) -osaston muodostaman yksikön henkilöstöä heidän päivittäisessä asiakastuntemusanalyysiä ja muita vaatimusten noudattamista koskevia esitarkastuksia (kuten esimerkiksi luotettavuustarkistukset ja pakotetoimet) sisältävässä työssään vuosien 2019–2022 uuden toiminnan osalta.EIP:n tavoitteena on erän 2 kohdalla valita useita palveluntarjoajia, jotka tukevat EIP:n liiketapahtumien hallinta- ja uudelleenjärjestelyosastoa (TMR) arvioitaessa verokysymyksiä pankin paraikaa seuraamissa hankkeissa.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Välitavoitteet
31/01/2019 00:00
29/03/2019 23:59
01/04/2019 14:00
Erät
Erän numero Otsikko Kuvaus
Erä 1
"Tunne asiakkaasi" / vaatimusten noudattamisen takaava prosessi
EIP etsii ulkopuolisia asiantuntijoita auttamaan EIP:n liiketapahtumien hallinta- ja uudelleenjärjestelyosaston (TMR) / tunne asiakkaasi (KYC) -osaston muodostaman yksikön henkilöstöä heidän päivittäisessä asiakastuntemusanalyysiä ja muita vaatimusten noudattamista koskevia esitarkastuksia (kuten esimerkiksi luotettavuustarkistukset ja pakotetoimet) sisältävässä työssään vuosien 2019–2022 uuden toiminnan osalta. Tähän ajanjaksoon sisältyy myös huippuvuosia, jolloin joidenkin EIP:n vastapuolien säännönmukainen tunne asiakkaasi -tarkastelu on päivitysvuorossa (riskipohjaiseen lähestymistapaan perustuen).
Erä 2
Veroanalyysi
EIP:n tavoitteena on erän 2 kohdalla valita useita palveluntarjoajia, jotka tukevat EIP:n liiketapahtumien hallinta- ja uudelleenjärjestelyosastoa (TMR) arvioitaessa verokysymyksiä pankin paraikaa seuraamissa hankkeissa.Käsiteltävät kysymykset voivat liittyä veropetoksiin, veronkiertoon, verojen välttelyyn, haitallisiin verokäytäntöihin ja/tai aggressiiviseen verosuunnitteluun Euroopan komission EU:n verojen välttelyn vastaisen paketin (Anti-Tax Avoidance Package – ATAP) puitteissa käynnistämien hankkeiden ja kansainvälisten standardeja määrittelevien organisaatioiden, kuten rahanpesun ja terrorismin torjuntaan erikoistunut FATF (Financial Action Task Force) ja OECD:in rajat ylittävien verokysymysten maailmanlaajuinen foorumi Global Forum (The Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes), omaksuman lähestymistavan yhteydessä.Tätä taustaa vasten EIP:n liiketapahtumien hallinta- ja uudelleenjärjestelyosaston (TMR) / tunne asiakkaasi (KYC) -osaston muodostaman yksikkö etsii ulkopuolisia asiantuntijoita avustamaan EIP:n henkilöstöä niiden vaikutusten analysoinnissa, joita erilaisilla verokysymyksillä voi olla paraikaa käynnissä olevien hankkeiden seurannan kannalta.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2019/S 022-047122
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
31/01/2019 00:00