Tarjouspyynnön tiedot

Tender specifications in English available as of 1/03/2019
Otsikko:
Toimistotarvikkeiden, paperin sekä atk-kulutustarvikkeiden ja kirjapainotarvikke...
Hankintaviranomainen:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
30/01/2019
Tarjousten vastaanoton määräaika:
25/03/2019
Tila:
Suljettu
Tiedot
OIB/2019/OP/0006
Toimistotarvikkeiden, paperin sekä atk-kulutustarvikkeiden ja kirjapainotarvikkeiden kestävää kehitystä noudattava hankinta
Tämän sopimuksen kohteena on sopimuksen tekeminen toimistotarvikkeiden, paperin sekä atk-kulutustarvikkeiden ja kirjapainotarvikkeiden kestävää kehitystä noudattavasta hankinnasta.
Tavarantoimitukset
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Puitesopimus
http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
Hinta
Osallistumisehdot
Tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa kaikki asiakirjat ja tiedot, joita vaaditaan tämän ilmoituksen kohdassa III.1) (osallistumisvaatimukset) ja jotka on lueteltu tarjouseritelmien liitteessä I (tarkistusluettelo asiakirjoista, jotka on täytettävä ja toimitettava).Tarjoajan on liitettävä mukaan asianmukaisesti allekirjoitettu ja päivätty virallinen vakuutus siitä, että tämä ei ole missään sellaisessa tilanteessa, joka johtaisi Euroopan unionin tarjouskilpailusta poissulkemiseen. Kunnian ja omantunnon kautta annetun vakuutuksen on oltava kokonaisuudessaan seuraavalla verkkosivustolla julkaistun mallin mukainen: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfmHuomaa, että valitun tarjoajan on poissulkemisen uhalla toimitettava seuraavat todistusasiakirjat kunnian ja omantunnon kautta annetun vakuutuksen vahvistamiseksi ennen sopimuksen allekirjoittamista.Huomaa, että jokaisen ryhmittymän jäsenen osalta on toimitettava kunnian ja omantunnon kautta annettu vakuutus sekä todistusasiakirjat ja tiedot, mikäli ryhmittymä valitaan sopimusosapuoleksi.
Tarjoajan on toimitettava— jäljennös 3:n viime tilikauden tilinpäätösasiakirjoista (taseet ja tuloslaskelmat), joista käy ilmi vuotuinen voitto ennen veroja. Jos tarjoaja ei voi perustellusta syystä toimittaa kyseisiä asiakirjoja, tarjoajan on liitettävä mukaan ilmoitus 3:n viime vuoden vuotuisesta tuloksesta ennen veroja. Jos tilinpäätöslaskelmista tai ilmoituksesta käy ilmi, että tarjoajalla on 3:lta viime vuodelta keskimäärin tappiota, tarjoajan on toimitettava taloudellisen ja rahoituksellisen tilanteensa todistamiseksi jokin muu asiakirja, kuten kolmannen osapuolen (esimerkiksi emoyhtiön) antama asianmukainen takuu, tilintarkastajien tai auktorisoitujen tilintarkastajien lausunnot tai muun vastaavan asiantuntijan lausunto,— ilmoitus tähän sopimukseen liittyvästä vuotuisesta erityisliikevaihdosta 3:n viime tilikauden ajalta.
Voidakseen tulla valituksi tarjoajan on toimitettava todisteet 5 700 000 EUR:n keskimääräisestä vuotuisesta kokonaisliikevaihdosta 3:n viime tilikauden ajalta.
— tarjoajan on toimitettava todisteet 3:n sellaisen sopimuksen toteuttamisesta, joista kunkin arvo on ollut vähintään 250 000 EUR, jotka liittyvät suoraan tämän sopimuksen kohteeseen ja jotka on suoritettu 3:n viime vuoden aikana, sekä tiedot sopimusten arvoista, kestoajoista ja aloituspäivämääristä sekä sopimusten julkisten tai yksityisten toimeksiantajien täydelliset yhteystiedot (yhteyshenkilön nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite). Edellä mainittuun luetteloon on liitettävä kunkin edunsaajan antama todistus sopimusten asianmukaisesta toteuttamisesta,— tarjoajan on toimitettava ISO 9001 -sertifiointi tai, jos sellaista ei ole, yrityksen laadunvarmistusohjekirja, johon on sisällyttävä vähintään seuraavat tiedot: laatujärjestelmän kohde ja soveltamisala, yrityksen ja sen toiminnan, tuotteiden ja asiakkaiden esittely, yritysjohdon ilmoitus yrityksessä noudatetusta laatupolitiikasta, yrityksen henkilöstörakenteen organisaatiokaavio, kuvaus toimintaprosesseista ja niiden yhteisvaikutuksista sekä kuvaus käytetyistä menetelmistä.
Voidakseen tulla valituksi tarjoajan on toimitettava kunkin 3 sopimuksen osalta todisteet seuraavista vähimmäisarvoista: 250 000 EUR
Välitavoitteet
30/01/2019 00:00
25/03/2019 15:00
26/03/2019 10:00
Erät Tarjouspyynnössä ei ole eriä.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2019/S 030-065941
Oikaisu
12/02/2019 00:00
2019/S 021-044868
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
30/01/2019 00:00