Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Laitteiden, koneiden, laitteistojen, ohjelmistolisenssien ja näihin liittyvien p...
Hankintaviranomainen:
Council of the European Union
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
22/02/2019
Tarjousten vastaanoton määräaika:
05/04/2019
Tila:
Suljettu
Tiedot
UCA 18/059
Laitteiden, koneiden, laitteistojen, ohjelmistolisenssien ja näihin liittyvien palveluiden hankinta Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön videoiden jälkituotantoalustaa varten
Uusien puitesopimusten tarkoituksena on varmistaa, että EU:n neuvoston pääsihteeristön (jäljempänä 'sihteeristö') videoiden jälkituotantoalustaa parannetaan, ylläpidetään ja pidetään ajan tasalla, jotta se vastaa lähetysalan teknistä kehitystä sekä sihteeristön audiovisuaalitoimintaan liittyviä tarpeita ja kaikkien keskeisten sidosryhmien (Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja / Eurooppa-neuvosto, puheenjohtajavaltio / neuvosto, euroryhmän puheenjohtaja / euroryhmä) ja media-asiakkaiden odotuksia.Tarjouspyyntö on jaettu kahteen erään.Jokaisesta tähän menettelyyn kuuluvasta erästä tehdään erillinen sopimus.Erä 1: sihteeristö tekee yhden puitesopimuksen yhden toimijan kanssa.Erä 2: sihteeristö tekee enintään 3 puitesopimusta (uudelleenkäynnistetyn kilpailun avulla tehtävä rinnakkainen puitesopimus).
Tavarantoimitukset
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Välitavoitteet
22/02/2019 00:00
05/04/2019 16:00
12/04/2019 15:00
Erät
Erän numero Otsikko Kuvaus
Erä 1
Laitteiden, koneiden, laitteistojen, ohjelmistolisenssien ja näihin liittyvien palveluiden hankinta Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön videoiden jälkituotantoalustaa varten
Erä 1 kattaa videoiden jälkituotantoalustaan ja media-aineistojen hallintajärjestelmään liittyvän ympäristön keskeisiä toimia koskevat moduulit/tuotteet/palvelut. Nykyinen videoiden jälkituotantoalusta perustuu media-aineistojen hallintajärjestelmä Cinegyyn, ja tulevien investointien, jotka tehdään tässä hankintamenettelyssä tehtyjen sopimusten perusteella, tulee olla yhteensopivia nykyisen Cinegy -media-aineistojen hallintajärjestelmän kanssa.Videoiden jälkituotantoalustaan sisältyvät muun muassa seuraavat keskeiset toimet:— media-aineistojen hallinta (media-aineistojen hallintajärjestelmä: Cinegy-ohjelmisto ja laitteet, joissa sitä käytetään), — videoverkoston hallinta, kuten seuranta, etäyhteys ja turvallisuus,— suorana lähetettävien videosignaalien ja videotiedostojen (ohjelmisto ja laitteet, joilla ne toimivat,mukaan luettuina Cinegy Capture, grafiikkaprosessori ja videosignaalin hankintakortti) sieppaaminen/tallentaminen,— videosignaalien ja -tiedostojen editoiminen (Cinegy-työasemat ja laitteet, joilla ne toimivat, mukaan luettuina videoiden jälkituotantoliitännäiset),— (etänä suoritettava) videotuotanto: suora videotuotanto ja huippulaatuinen videoiden jälkituotanto (muun muassa IHSE KVM -järjestelmä),— videotiedostojen koodien muuntaminen ja pakkaaminen,— videotiedostojen jakelu (FileCatalyst),— videotiedostojen arkistointi.Tämän vuoksi tämä erä kattaa kaikenlaisiin näihin toimintoihin liittyvien moduulien/tuotteiden/palvelujen tarjoamisen (mukaan lukien toimitus, asennus ja integrointi). Se sisältää (lähetystasoiset) verkkohankinnat, videovalvonta- ja videoturvallisuushankinnat, laitteistot ja ohjelmistot, jotka integroidaan olemassa olevaan videoiden jälkituotantoalustaan, erityisesti Cinegy-tuotteet ja moduulit. Erä 1 sisältää sihteeristön arkistointi- ja media-aineistojen hallintatietokantaan, tallennusasemiin, muokkausasemiin, muuntoasemiin, videoverkkoihin, IHSE KVM -ratkaisuun, videovalvontaratkaisuun, videotiedostojen siirtoratkaisuun ja kestäviin ratkaisuihin liittyvät laitteistot ja ohjelmistotuotteet ja palvelut, joilla voidaan seurata nopeasti muuttuvia videotuotannon markkinoiden työnkulkuja.Yksityiskohtaisempia tietoja erässä 1 katettavista moduuleista/tuotteista/palveluista löytyy eriä 1 ja 2 yhteisesti koskevista tarjouseritelmistä sekä ainoastaan erää 1 koskevista tarjouseritelmistä.
Erä 2
Videoiden jälkituotantoalustaan, tiedostopohjaiseen työnkulkuun ja media-aineistojen hallintajärjestelmään liittyvän ympäristön muita kuin keskeisiä toimia koskevat moduulit/tuotteet/palvelut
Erä 2 kattaa videoiden jälkituotantoalustaan, tiedostopohjaiseen työnkulkuun ja media-aineistojen hallintajärjestelmään liittyvän ympäristön muita kuin keskeisiä toimia koskevat moduulit/tuotteet/palvelutVideoiden jälkituotantoalustaan sisältyvät muun muassa seuraavat muut kuin keskeiset toimet:— laadunvalvontalaite,— vaihto- ja ylä-, ala- ja ristimuunninlaitteet,— signaali- ja mediamuuntimet.Toimitetuilla tarvikkeilla autetaan parantamaan yleisiä tiedostoihin perustuvia työnkulun ja videon toimitusjärjestelmiä. Monissa tapauksissa tarvikkeiden on oltava kiinteästi integroituna muuhun videoiden jälkituotantoalustan infrastruktuuriin. Tästä johtuen Cinegy-tuotteiden, videoiden jälkituotantoalustan verkon ja videoiden jälkituotantoalustan ydintoimintojen helppo integrointi on ensiarvoisen tärkeää.Erä 2 sisältää laitteisto-/ohjelmistotuotteita ja -palveluja, jotka liittyvät kestäviin ratkaisuihin, joiden avulla voidaan seurata videon muokkauksen nopeasti muuttuvia markkinoita (esim. referenssi- ja moninäkymälliset näytöt, värikartoitus, editointikonsolit), tiedostojen koodinmuutos ja tiedostomuodot, signaaliprotokollan muuntimet ja yhdyskäytävät, tiedostojen laadunvalvonta ja videotiedostojen mukauttaminen sihteeristön määrityksiin.Yksityiskohtaisempia tietoja erässä 2 katettavista moduuleista/tuotteista/palveluista löytyy eriä 1 ja 2 yhteisesti koskevista tarjouseritelmistä sekä ainoastaan erää 2 koskevista tarjouseritelmistä.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2019/S 038-084398
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
22/02/2019 00:00