Tarjouspyynnön tiedot

The deadline for submission of tenders is postponed to the 10/04/2019.
Otsikko:
Tartuntatautien uusien valvonta-, ehkäisy- ja hallintateknologioiden arviointi
Hankintaviranomainen:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
18/02/2019
Tarjousten vastaanoton määräaika:
10/04/2019
Tila:
Suljettu
Tiedot
OJ/2019/OCS/10467
Tartuntatautien uusien valvonta-, ehkäisy- ja hallintateknologioiden arviointi
Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus (ECDC) on käynnistämässä hanketta, jonka tarkoituksena on1) tunnistaa ja koostaa asiaankuuluvaa näyttöä sekä esittää se sellaisessa muodossa, jota ECDC ja sen keskeiset sidosryhmät voivat käyttää tietolähteenä sekä joka tukee strategista päätöksentekoa kansanterveydelle ja keskuksen tehtävälle mahdollisesti merkityksellisten uusien teknologioiden alalla,2) arvioida viimeisten kehityskulkujen jo varmistunutta ja mahdollista tulevaa (noin 5–10 vuoden sisällä toteutuvaa) vaikutusta seuraavilla aloilla:a) tieto- ja viestintäteknologia sekäb) mikrobiologinen testaus ja diagnostiikka kansanterveyden kannalta, erityisesti tarttuvien tautien valvonnan, ehkäisyn ja hallinnan osalta. Kohtien 1 ja 2 tulosten perusteella ECDC aikoo läheisessä yhteistyössä keskeisten sidosryhmiensä kanssa tunnistaa ne teknologiat, joilla on suurin potentiaali – niin hyvässä kuin pahassa – seuraavina vuosina, sekä ne ECDC:n toiminnot ja keskukselle kuuluvat kansanterveyskysymykset, jotka voisivat hyötyä tunnistetuista uusista teknologioista ja niihin vastaavasti tehdyistä sijoituksista, sekä laatia tältä pohjalta etenemissuunnitelman.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Puitesopimus
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Kokonaistaloudellisesti edullisin
Osallistumisehdot
katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Välitavoitteet
18/02/2019 00:00
10/04/2019 16:00
12/04/2019 10:00
Erät Tarjouspyynnössä ei ole eriä.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2019/S 060-137757
Oikaisu
26/03/2019 00:00
2019/S 034-075775
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
18/02/2019 00:00