Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Yleispalvelun laajuuden tarkastelua koskeva tutkimus – SMART 2014/0011
Hankintaviranomainen:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
15/04/2014
Tarjousten vastaanoton määräaika:
12/05/2014
Tila:
Suljettu
Tämän tarjouspyynnön asiakirjojen lataamisen määräaika on umpeutunut. Asiakirjoja ei voi ladata Tämän tarjouspyynnön asiakirjojen lataamisen määräaika on umpeutunut. Asiakirjoja ei voi ladata
Tiedot
SMART 2014/0011.
Yleispalvelun laajuuden tarkastelua koskeva tutkimus – SMART 2014/0011
Tällä tutkimuksella on tarkoitus tuottaa tosiasioihin perustuva ja luotettava sosioekonominen arviointi, jonka ansiosta (kansallisilta sääntelyviranomaisilta kerättyjen tietojen lisäksi) voidaan tehdä päätöksiä siitä, onko EU:n tason yleispalvelun laajuuden muuttaminen aiheellista, sekä siitä, miten se olisi tehtävä. Tämän vuoksi tutkimuksessa on arvioitava muun muassa seuraavat asiat: i) EU:n tasolla tarjottavien, vähimmäislaadun mukaisten laajakaistapalvelujen sosioekonomiset, suorat ja epäsuorat hyödyt ja kustannukset, ii) missä määrin käyttäjät voivat saada laajakaistayhteyksiä markkinoita ja politiikkaa koskevien aloitteiden avulla (muut kuin yleispalvelu) (esimerkiksi pitkän aikavälin kehitystä koskevien tekniikoiden (LTE) käyttöönoton ja kansallisia laajakaistoja koskevien suunnitelmien, EU:n rakennerahastojen, valtion tuen huomioiminen), iii) nykyisten yleispalvelua koskevien vaatimusten ja menettelyjen asiaankuuluvuus, iv) nykyisten yleispalveluvelvollisuuksien mahdollinen vähentäminen niiltä osin, joilta markkinat toimittavat kyseiset palvelut (esimerkiksi yleisesti saatavilla olevien puhelinpalvelujen käyttömahdollisuus, luettelo ja luetteloon liittyviä tiedusteluja koskeva palvelu, julkiset yleisöpuhelimet). Tämän lisäksi tutkimuksessa arvioidaan yleispalvelujärjestelmän hintojen kohtuullisuutta sekä mahdollisuutta lisäyleispalvelujen laajakaistavelvoitteisiin, erityisesti tiettyjen erityisen mielenkiinnon kohteena olevien julkisten tilojen (kuten koulut, kirjastot ja terveyskeskukset) verkkoon liittämisen toteutettavuutta ja siitä aiheutuvia kuluja. Lisäksi arvioidaan yleispalvelun eri rahoitusvälineitä koskevat myönteiset ja kielteiset näkökohdat (esimerkiksi julkiset rahoituskeinot, sähköisen viestinnän alalta tai muilta edunsaajilta saadut rahoitusosuudet ja/tai kiinteän linjan ja langattomien palvelujen käyttäjiltä ylimääräisten veloitusten muodossa saatu rahoitus).
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Ei sovelleta
Välitavoitteet
15/04/2014 00:00
Ei sovelleta
Ei sovelleta
Ei sovelleta
12/05/2014 16:00
19/05/2014 10:30
Erät Tarjouspyynnössä ei ole eriä.
Ilmoitukset
Viite Notice type Julkaisupäivämäärä
2014/S 074-127001 Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta 15/04/2014 00:00