Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Koulutustoimien laatiminen, järjestäminen ja toimittaminen EFSAn eurooppalaista ...
Hankintaviranomainen:
European Food Safety Authority (EFSA)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
01/03/2019
Tarjousten vastaanoton määräaika:
03/04/2019
Tila:
Suljettu
Tiedot
OC/EFSA/ENCO/2019/01
Koulutustoimien laatiminen, järjestäminen ja toimittaminen EFSAn eurooppalaista elintarvikkeiden riskienarviointia koskevan apurahaohjelman yhteydessä
Eurooppalaista elintarvikkeiden riskienarviointia koskeva apurahaohjelma on Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen aloite, jonka tavoitteena on eurooppalaista elintarvikkeiden riskienarviointia koskevien valmiuksien parantaminen ja asiaankuuluvan osaamisyhteisön luominen. Ohjelman pääasiallisena tarkoituksena on tarjota yksivuotisia tekemällä oppimiseen perustuvia tutkija-apurahoja. Tutkijat sijoitetaan palvelukseen erityisen elintarvikkeiden riskienarviointia koskevan koulutusohjelman puitteissa, jonka on houkutella EU:ssa asuvia, uransa keskivaiheen alkupuolella olevia tutkijoita, joilla on rajallinen kokemus elintarvikkeiden riskienarvioinnista. Tutkijat on tarkoitus sijoittaa sellaisiin art. 36 tutkimusorganisaatioihin, joilla on jo hyvät valmiudet arvioida riskejä muissa jäsenvaltioissa, jotta voitaisiin parantaa organisaatioiden ja jäsenmaiden valmiuksia ja siten vaikuttaa siihen, että EU:n sisäiset menetelmät ja käytännöt yhdenmukaistuisivat. Hankintamenettelyn tavoitteena on sopimusosapuolen valinta koulutusmateriaalien päivittämistä ja koulutustoimien järjestämistä ja toimittamista varten EFSAn eurooppalaista elintarvikkeiden riskienarviointia koskevan apurahaohjelman yhteydessä.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Puitesopimus
Kokonaistaloudellisesti edullisin
Osallistumisehdot
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Välitavoitteet
01/03/2019 00:00
26/03/2019 14:30
28/03/2019 23:59
03/04/2019 14:30
04/04/2019 14:30
Erät Tarjouspyynnössä ei ole eriä.
Ilmoitukset
Viite Notice type Julkaisupäivämäärä
2019/S 043-096770 Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta 01/03/2019 00:00