Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Tutkimus- ja innovointitoimien tukea koskevat selvitykset biopohjaisten tuotteid...
Hankintaviranomainen:
European Commission, DG Research and Innovation (RTD)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
15/05/2019
Tarjousten vastaanoton määräaika:
19/06/2019
Tila:
Suljettu
Tiedot
2018/RTD/F2/OP/PP-07281/2018
Tutkimus- ja innovointitoimien tukea koskevat selvitykset biopohjaisten tuotteiden ja palvelujen alalla
Tämän tarjouspyynnön yleistavoitteena on tarjota erilaista uutta tietoa ja analyyseja, joiden avulla voidaan määrittää tulevia linjavalintoja, syntymässä olevia teknologioita, yhteiskunnallisia tarpeita, haasteita ja mahdollisuuksia biotalouden ja erityisesti biopohjaisten tuotteiden ja biopohjaisen innovoinnin aloilla.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Yksi tai useampi erä
Julkinen hankintasopimus
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=tenders-open
73200000
Osallistumisehdot
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Välitavoitteet
15/05/2019 00:00
19/06/2019 15:00
21/06/2019 15:00
Erät
Erän numero Otsikko Kuvaus
Erä 1
Hiilitalous
Näiden palveluiden tarkoituksena on selvittää kyseisen haasteen luonne ja laajuus, jotta voitaisiin hyödyntää resursseja tehokkaasti hankittaessa ja käytettäessä hiiltä, sekä tunnistaa mahdollisia tapoja käsitellä tätä haastetta. Palveluissa keskitytään erityisesti tutkimuksen ja innovoinnin rooliin haasteen käsittelemisessä maailmanlaajuisesti, Euroopan tasolla sekä kansallisella, alueellisella ja kaupunkien tasolla.
Erä 2
Biotieteet ja -teknologia biopohjaista innovointia edistävinä tekijöinä
Näissä palveluissa keskitytään biotieteiden etuihin tärkeimpinä biopohjaista innovointia edistävinä tekijöinä. Sopimusosapuoli vastaa tietojen keräämisestä, systemaattisesta jäsentelystä, analysoinnista ja tämän jälkeen niiden arvioinnista. Palveluilla on tarkoitus kehittää strateginen lähestymistapa tieteeseen, teknologiaan ja innovointiin EU:ssa ja sen jäsenvaltioissa (mukaan luettuna Euroopan vuotta 2030 koskevat biopohjaista innovointia koskevat skenaariot). Palvelujen yhteydessä toteutetaan ennakointitutkimus EU:n keskeisistä biotieteiden ja -teknologioiden mahdollistaman biopohjaisen innovoinnin tutkimus- ja innovointitarpeista, niiden teknisestä toteutettavuudesta, innovointipotentiaalista, taloudellisesta merkityksestä EU:lle sekä kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseen liittyvistä mahdollisuuksista.
Erä 3
Biojalostamoihin liittyvät etenemisväylät sekä sen käyttöönottoon liittyvät ennusteet
Palvelun tavoitteena on kerätä tietoa ja saada sidosryhmät ja asiantuntijat mukaan kehittelemään visiota integroitujen kemikaali-/materiaalilähtöisten biojalostamojen käyttöönottamisesta Euroopassa vuoteen 2030 mennessä perustuen huolellisiin arvioihin muun muassa biojalostamoihin liittyvistä etenemisväylistä, tulossa olevista muunnosalustoista, toimintalinjauksia edistävistä tekijöistä, johtavia markkinoita koskevista ennusteista sekä biojalostamoja koskevista toimeksiannoista.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2019/S 093-223799
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
15/05/2019 00:00