Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Tuki liikennetilastoja varten
Hankintaviranomainen:
European Commission, DG EUROSTAT
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
12/08/2019
Tarjousten vastaanoton määräaika:
23/09/2019
Tila:
Suljettu
Tiedot
ESTAT/E/2019/006
Tuki liikennetilastoja varten
Palvelujen toimittaminen liikennetilastojen tukemiseksi:erä 1: tuki maanteiden tavaraliikenteen tilastoja varten,erä 2: tuki rautatieliikenteen tilastoja varten,erä 3: tuki sisävesiliikennetilastoja varten,erä 4: tuki meriliikennetilastoja varten,erä 5: tuki ilmaliikenteen tilastoja varten,erä 6: tuki alueellisen liikenteen tilastoja varten,erä 7: tuki Eurostatin / kansainvälisen kuljetustyöläisten liiton (ITF) / Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (UNECE) yhteisellä kyselylomakkeella kerättyjä tilastoja varten,erä 8: tuki liikenteen kulkumuotojakaumaa kuvaavien ja intermodaalisen liikenteen indikaattorien kehittämistä varten,erä 9: tuki liikenneturvallisuustilastoja varten,erä 10: tuki henkilöliikenne- ja tieliikennetilastoja varten.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Yksi tai useampi erä
Julkinen hankintasopimus
79330000
Osallistumisehdot
katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Välitavoitteet
12/08/2019 00:00
23/09/2019 16:00
25/09/2019 10:00
Erät
Erän numero Otsikko Kuvaus
Erä 1 Tuki maanteiden tavaraliikenteen tilastoja varten Tämän erän tavoitteena on Eurostatin tukeminen maanteiden tavarakuljetusten tilastoista 18.1.2012 annetun (uudelleenlaaditun) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 70/2012 täytäntöönpanossa edelleen, mukaan luettuna avustaminen tietojen hallinnoinnissa, tilastollisessa analyysissä ja tilastollisissa menetelmissä, laadunvalvonnassa, validoinnissa ja tietojen levittämisessä.Sopimuksen koko kestoaikana suoritettavien töiden kokonaismäärän arvioidaan kattavan: 325 henkilötyöpäivää vuodessa eli noin 1 300 henkilötyöpäivää sopimuksen enimmäiskeston (48 kuukautta) aikana.
Erä 2 Tuki rautatieliikenteen tilastoja varten Tämän erän tavoitteena on Eurostatin tukeminen rautatieliikenteen tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 643/2018 täytäntöönpanossa edelleen, mukaan luettuna avustaminen tietojen hallinnoinnissa, tilastollisessa analyysissä ja tilastollisissa menetelmissä, laadunvalvonnassa, validoinnissa ja tietojen levittämisessä.Sopimuksen laajuudeksi on arvioitu noin 275 henkilötyöpäivää vuotta kohti, mikä vastaa noin 1 100 henkilötyöpäivää sopimuksen enimmäiskeston (neljä vuotta) aikana.
Erä 3 Tuki sisävesiliikennetilastoja varten Tämän erän tavoitteena on Eurostatin tukeminen sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun asetuksen täytäntöönpanossa, mukaan luettuna avustaminen tietojen hallinnoinnissa, tilastollisessa analyysissä ja tilastollisissa menetelmissä, laadunvalvonnassa, tietojen validoinnissa ja tietojen levittämisessä.Sopimuksen koko kestoaikana suoritettavien töiden kokonaismäärän arvioidaan kattavan:190 henkilötyöpäivää vuodessa eli noin 760 henkilötyöpäivää sopimuksen enimmäiskeston (48 kuukautta) aikana.
Erä 4 Tuki meriliikennetilastoja varten Tämän erän tavoitteena on Eurostatin tukeminen tavaroiden ja matkustajien merikuljetuksia koskevista tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/42/EY (sellaisena kuin se on muutettuna) täytäntöönpanossa edelleen.Sopimuksen koko kestoaikana suoritettavien töiden kokonaismäärän arvioidaan kattavan:340 henkilötyöpäivää vuodessa eli noin 1 360 henkilötyöpäivää sopimuksen enimmäiskeston (48 kuukautta) aikana.
Erä 5 Tuki ilmaliikenteen tilastoja varten Tämän erän tavoitteena on Eurostatin tukeminen matkustajien, rahdin ja postin lentokuljetuksia koskevista tilastotiedoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 437/2003 (sellaisena kuin se on muutettuna) täytäntöönpanossa edelleen sekä tuen tarjoaminen kyseistä liikenteen alaa koskevaa tiedonkeruuta varten.Sopimuksen koko kestoaikana suoritettavien töiden kokonaismäärän arvioidaan kattavan:340 henkilötyöpäivää vuodessa eli noin 1 360 henkilötyöpäivää sopimuksen enimmäiskeston (48 kuukautta) aikana.
Erä 6 Tuki alueellisen liikenteen tilastoja varten Tämän erän tavoitteena on Eurostatin tukeminen alueellisten tietojen (tiedot ja metatiedot) hallinnoinnissa. Tähän sisältyy tuki tietojen keruussa, tilastollisessa analyysissä ja menetelmällisessä työssä sekä tietojen käsittelyssä (validointi, yhdistäminen jne.) sekä yksityiskohtaisessa alueellisten liikennetietojen laadunvalvonnassa.Sopimuksen koko kestoaikana suoritettavien töiden kokonaismäärän arvioidaan kattavan:145 henkilötyöpäivää vuodessa eli noin 580 henkilötyöpäivää sopimuksen enimmäiskeston (48 kuukautta) aikana.
Erä 7 Tuki Eurostatin / kansainvälisen kuljetustyöläisten liiton (ITF) / Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (UNECE) yhteisellä kyselylomakkeella kerättyjä tilastoja varten Tämän erän tavoitteena on tuen toimittaminen sellaista tilastotuotantoa varten, joka perustuu tietoihin, jotka toimitetaan Eurostatille Eurostatin / kansainvälisen kuljetustyöläisten liiton (ITF) / Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (UNECE) yhteisen kyselylomakkeen avulla.Sopimuksen koko kestoaikana suoritettavien töiden kokonaismäärän arvioidaan kattavan:150 henkilötyöpäivää vuodessa eli noin 600 henkilötyöpäivää sopimuksen enimmäiskeston (48 kuukautta) aikana.
Erä 8 Tuki liikenteen kulkumuotojakaumaa kuvaavien ja intermodaalisen liikenteen indikaattorien kehittämistä varten Tämän erän tavoitteena on tuen toimittaminen liikenteen kulkumuotojakaumaa kuvaavien ja intermodaalisen liikenteen indikaattorien kehittämistä ja tuottamista varten.Sopimuksen koko kestoaikana suoritettavien töiden kokonaismäärän arvioidaan kattavan:260 henkilötyöpäivää vuodessa eli noin 1 040 henkilötyöpäivää sopimuksen enimmäiskeston (48 kuukautta) aikana.
Erä 9 Tuki liikenneturvallisuustilastoja varten Tämän erän tavoitteena on Eurostatin tukeminen liikenneturvallisuustilastojen toteuttamisessa edelleen, mukaan luettuna avustaminen tietojen hallinnassa, tilastollisessa analyysissä ja tilastollisissa menetelmissä, laadunvalvonnassa, validoinnissa ja tietojen levittämisessä.Sopimuksen koko kestoaikana suoritettavien töiden kokonaismäärän arvioidaan kattavan:110 henkilötyöpäivää vuodessa eli noin 440 henkilötyöpäivää sopimuksen enimmäiskeston (48 kuukautta) aikana.
Erä 10 Tuki henkilöliikenne- ja tieliikennetilastoja varten Tämän toimen olennaisena tavoitteena on Eurostatin ja jäsenvaltioiden tukeminen henkilöliikennettä ja tieliikennettä koskevien EU:n tilastojen laatimisessa.Sopimuksen koko kestoaikana suoritettavien töiden kokonaismäärän arvioidaan kattavan:110 henkilötyöpäivää vuodessa eli noin 220 henkilötyöpäivää sopimuksen enimmäiskeston (24 kuukautta) aikana.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2019/S 154-378799 Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta 12/08/2019 00:00