Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Monilääkeresistenttien bakteerikantojen väliaikainen kokoelma
Hankintaviranomainen:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
08/05/2019
Tarjousten vastaanoton määräaika:
13/06/2019
Tila:
Suljettu
Tiedot
OJ/2019/OCS/11068
Monilääkeresistenttien bakteerikantojen väliaikainen kokoelma
Eurooppalainen mikrobilääkeresistenssin geeniseurantaverkosto (European Antimicrobial Resistance Genes Surveillance Network – EURGen-Net) on uusi Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen seurantaverkosto, jonka tarkoituksena on aikaansaada genomiin perustuva kansanterveyden kannalta tärkeiden monilääkeresistenttien bakteerien seuranta.Ensimmäinen askel tähän suuntaan on Euroopan laajuinen kartoitus karbapeneemeille ja/tai kolistiinille vastustuskykyisistä enterobakteereista (carbapenem- and/or colistin-resistant Enterobacteriaceae – CCRE survey), joka on tekeillä vuonna 2019. Tämä CCRE-kartoitus täydentää eurooppalaisen mikrobilääkeresistenssin seurantaverkoston (EARS-Net) fenotyyppistä mikrobilääkeresistenssidataa genomitiedolla, jonka avulla tunnistetaan ison riskin klooneja ja saadaan yksityiskohtaisempaa ymmärrystä tartuntareiteistä.Bakteerikantakokoelma on pääasiassa tarkoitettu CCRE-kartoituksen aikana kerätyille noin 6 000 isolaatille (eristetylle puhtaalle mikrobikannalle) sekä noin 3 000 Acinetobacter baumannii -isolaatille, jotka saadaan vastaavanlaisesta tulevasta kartoituksesta.
Palvelut
Avoin menettely
Suljettu
Valittu
Puitesopimus
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Paras hinta-laatusuhde
85100000
SE
Osallistumisehdot
Katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Välitavoitteet
08/05/2019 00:00
13/06/2019 16:00
17/06/2019 10:30
Erät Tarjouspyynnössä ei ole eriä.
Ilmoitukset
Viite Ilmoituksen tyyppi Julkaisupäivämäärä
2019/S 089-212304
Hankintailmoitus julkisesta hankinnasta
08/05/2019 00:00